Hur söker jag med meta:category i fler än en kategori samtidigt?

2011-05-17

Sökning

Sökuttryck som avgränsar sökningen med metaattribut kan formuleras med booleska operatorer och grupperas med parenteser.

Exempelvis kan du avgränsa sökningen till fler än en kategori på följande sätt:

sökord hidden:(meta:category:indexering OR meta:category:sökning)

Denna sökfråga avgränsar sökningen på "sökord" till kategorierna Indexering och Sökning. Det blir alltså träffar från båda kategorierna. Det är viktigt att använda parenteser runt OR-uttrycket, eftersom OR har lägre precedens (binder svagare) än övriga operatorer, i detta fall ett implicit AND efter sökord. Förledet hidden: gör så att SiteSeeker inte skriver i söksvaret hur avgränsningen tolkades.

Notera att mellanslag i kategoriernas namn ersätts med understreck, _, enligt följande: meta:category:Utforma_webbplats

Läs gärna mer om vilka sökfrågeextensioner du kan använda.