Sökning

Cookies

Tänk på att SiteSeeker inte kan hantera cookies vid indexering. Cookies används dock när du loggar in i SiteSeeker Admin och när SiteSeeker indexerar information via formulärbaserad inloggning.

Sök med SiteSeeker – sökhjälp

Det är enkelt att snabbt få relevanta resultat med SiteSeeker. I denna sökhjälp har vi samlat tips som hjälper dig att formulera din sökfråga.

Utforma webbplats för sökning

Utformningen av webbplatser och dokument påverkar i hög grad hur bra sökresultat som både globala sökmotorer och lokala sökmotorer som SiteSeeker kan ge vid sökning. Här följer några viktiga rekommendationer varav många har positiva effekter i form av bättre tillgänglighet utöver att sökresultaten förbättras.

Överlappande kategorier

Ja, om du använder SiteSeekers kategorier kan du låta sidor eller dokument finnas i flera kategorier än en. Detta kallas i SiteSeeker överlappande kategorier.

Sökning med accenter

Vid sökning behöver man normalt inte tänka på om orden stavas med accenter eller andra diakritiska tecken.

Träff men sidan innehåller inte ordet

SiteSeeker indexerar inte bara text som syns på sidorna, utan även dold information. Detta i kombination med t.ex. synonymer kan göra att man får träff på en sidan som inte innehåller ordet man sökte efter.

Sortera och söka på metadata

I SiteSeeker kan du komplettera fritextsökning med sökning på strukturerad information, såsom pris, datum eller yta.

Vad är skillnaden mellan typade och otypade metaattribut?

Det finns flera skillnader i hur sökningen fungerar för det som kallas typade metaattribut, såsom heltal, datum eller strängar, jämfört med otypade metaattribut.

Visa identifierade navigationsavsnitt

Du kan med specialsökfrågan navigation:identified vid sökning lista alla dokument med navigationstext som SiteSeeker identifierat.

Specialsökfrågor

SiteSeeker erbjuder flera specialsökfrågor för olika syften. Här följer en sammanställning av dessa.

Ingen träff men sidan innehåller sökordet

Tycker du att du borde få träff på en viss sida, fast du inte får det? Ibland händer det att enstaka webbsidor eller dokument innehåller sökordet, trots det dyker sidan ändå inte upp i träfflistan.

Ordledsuppdelning och delordssökning

I SiteSeeker 6 och senare finns en ny funktion, avancerad ordledsuppdelning, som kan förbättra täckningen i sökningen på din webbplats radikalt.

Smarta titlar

Titeln är ett dokuments viktigaste egenskap och bör alltid väljas med omsorg. Välvalda titlar ger ett mycket bättre sökresultat, både med globala sökmotorer och SiteSeeker. Om du av någon anledning inte kan ändra titlarna, kan SiteSeeker kanske hjälpa dig?

Klassificera sidor efter språk

SiteSeeker analyserar textinnehållet i alla webbsidor och dokument och avgör automatiskt vilket språk varje sida är skriven på. Metoden bygger på en statistisk analys av bokstavskombinationer. Ju längre textinnehåll, desto säkrare kan SiteSeeker avgöra vilket språk texten är på.

Hur kan jag påverka rankningen?

SiteSeeker kombinerar många parametrar för att varje sökfråga ska ge så relevanta träffar som möjligt. Genom att känna till dessa parametrar som redaktör kan man påverka rankningen och se till att "rätt" dokument kommer högt upp i träfflistan vid sökning.

Sökning i flera kategorier

Sökuttryck som avgränsar sökningen med metaattribut kan formuleras med booleska operatorer och grupperas med parenteser.