Hur bör jag utforma min webbplats på bästa sätt för globala sökmotorer och SiteSeeker?

2012-07-18

Kunskapsdatabasen, Sökning

Utformningen av webbplatser och dokument påverkar i hög grad hur bra sökresultat som både globala sökmotorer och lokala sökmotorer som SiteSeeker kan ge vid sökning. Här följer några viktiga rekommendationer varav många har positiva effekter i form av bättre tillgänglighet utöver att sökresultaten förbättras.

Innehållsmässiga aspekter

Dessa aspekter kan normalt varje redaktör påverka:

Välj titlar med omsorg

Titeln är ett webbdokuments viktigaste egenskap. Detta gäller inte bara webbsidor utan även dokumentformat som PDF och Word. Vid sökning kommer dokument där sökorden finns i titeln tidigt i träfflistan och vid varje träff visas dokumentens titlar som rubrik. Med bra titlar blir därför både sökresultaten bättre och träfflistan mycket mer informativ.

Använd h1, h2, etc. för rubriker

För att vara säker på att alla användare och även sökmotorer ska förstå var själva innehållet i webbsidor börjar, måste du använda h-taggar för rubriker. I synnerhet är det viktigt att huvudrubriken i varje sida har den lägst numrerade h-taggen i sidan (se exempelvis HTML-koden för denna webbsida).

Välj väl beskrivande nyckelord och beskrivningar

Sökmotorer undersöker nyckelord och beskrivning som anges i dokumentens <HEAD>-avsnitt. De globala sökmotorerna lägger normalt mycket liten vikt vid sådan metainformation, men den kan mycket väl användas av lokala sökmotorer. Väl valda nyckelord och beskrivning kan därför innebära bättre kvalitet hos den lokala sökningen. Men, om nyckelord och beskrivning tvärtom inte är väl valda, så kan den lokala sökningen fungera sämre än om sökmotorn i fråga skulle ignorera denna information!

Därför ska man alltid kontrollera att inte helt orelaterad information skrivs i fälten för nyckelord och beskrivning med automatik av publiceringsverktyget, och eventuellt ställa in SiteSeeker att inte ta hänsyn till nyckelord och beskrivning, tills dess att man försäkrat sig om att informationen är tillräckligt bra. Vidare, om man väljer att använda nyckelord och beskrivning, så är det klokt att se till att alla sidor förses med informationen, inte bara vissa sidor. Det är således ett relativt stort åtagande att använda nyckelord och beskrivningar och att inte använda dem alls är bättre, om man är osäker på att man kan upprätthålla önskad kvalitet på de samma.

Använd bra länktexter

Sökmotorer associerar ord i länktexter med de länkade dokumenten. På så sätt kan sökresultaten bli ännu bättre, eftersom länktexterna till ett dokument ofta är en kärnfull beskrivning av det. Därför är det viktigt att välja väl beskrivande länktexter och inte "klicka här".

Tekniska aspekter

Följande aspekter konfigureras normalt i publiceringsverktyget:

Använd HTTP-svarskod 404 för webbsidor som inte finns

Det är viktigt att webbservern ger korrekta HTTP-svarskoder, i synnerhet för webbsidor som inte finns. URL:er till webbsidor eller dokument som inte finns, ska ge svarskod 404, inte 200 eller 500.

Stöd If-Modified-Since

Om webbservern stödjer If-Modified-Since vid hämtning av webbsidor går indexeringen mycket snabbare. Dessutom minskar belastningen på webbservern även i andra sammanhang.

Använd filen robots.txt

Kataloger som sökmotorer inte ska indexera eller behöver undersöka bör listas i filen robots.txt.

Använd robots-metataggar

Med robots-metataggar kan du på sidnivå styra om sökmotorer ska indexera sidan i fråga och även om länkar i den ska följas eller ej. Exempelvis kan listningssidor av olika slag med fördel ha en metatagg som instruerar alla sökmotorer att inte indexera sidorna, men däremot undersöka länkarna i dem.

Komplettera JavaScript-länkar med href-länkar

Genom att se till att webbplatsen fungerar väl även om JavaScript inte är aktiverade i webbläsaren garanterar du att alla besökare kan tillägna sig informationen på webbplatsen och också att sökmotorer kan indexera alla dokument.

Tänk på att JavaScript kan användas i .Net-baserade verktyg även om du inte är medveten om det.

Undvik sessions-cookies

Om webbplatsen kräver att användare accepterar sessions-cookies (kakfiler) för att visas korrekt, är risken stor att det får följden att webbplatsen inte fungerar som önskat i alla sammanhang. Webbplatsen fungerar inte alls i det uppenbara fallet för användare som inte vill/kan acceptera cookies, men det kan också medföra att användare som accepterar cookies, men som följer en länk till en specifik sida på webbplatsen från en annan källa, inte får upp webbsidan ifråga. Det kan också innebära att globala sökmotorer och SiteSeeker inte kan indexera dokumenten.

Anpassningar för SiteSeeker

Utöver ovanstående rekommendationer för utformning, finns det några anpassningar vi rekommenderar för att göra sökningen med just SiteSeeker ännu bättre:

Lär dig mer om utformning av sökvänliga webbplatser på utbildningen Sökbarhet och SiteSeeker.