Varför ska webbservrar ge HTTP-svarskod 404 för en webbsida som inte finns?

2012-06-26

Kunskapsdatabasen, Installation

Naturligtvis vill man på en webbplats ge ett specialutformat svar om en länk leder till en webbsida som inte längre finns. Det är dock mycket viktigt att man håller ordning på HTTP-svarskoderna som kommer från webbservern.

HTTP-svarskod 404 och 200

För att SiteSeeker ska kunna rapportera döda länkar och för att sidor med det specialutformade svaret inte ska indexeras av SiteSeeker och de globala sökmotorerna är det viktigt att HTTP-svarskoden för dessa sidor är 404 = "sidan finns ej" (och inte 200 = "sidan finns").

Om svarskoden är 200 och de specialutformade sidorna är unika för varje död länk (om de t.ex. innehåller URL:en) indexeras varje sådan sida. Om sidorna däremot är exakt lika indexeras alla sidor utom en och övriga rapporteras som duplikat. Med svarskod 404 indexeras ingen av dessa sidor, utan alla rapporteras som döda länkar (se nedan).

SEO-tips: Tänk också på att globala sökmotorer behöver 404-sidor som beskrivs här – läs mer om "mjuka 404-fel" hos Google.

I webbläsaren ser besökaren det specialutformade svaret även om svarskoden är 404 om svaret överstiger en viss storlek, troligen 512 bytes. Mer information:

HTTP-svarskod 500

På samma sätt är det inte bra om webbservern ger svarskod 500 = "internt serverfel" om resursen inte finns. Svarskoden 500 indikerar att webbservern har problem, och efter ett antal sådana svar avbryter SiteSeeker undersökningen av webbplatsen för att skona servern från fler förfrågningar. Många 500-svar kan således innebära att SiteSeeker och även globala sökmotorer inte uppdaterar sina index för webbplatsen.

Rapportering av döda länkar

SiteSeeker rapporterar alla undersökta länkar som ger 404 och andra svarskoder som indikerar fel. Du kan se dessa sidor i en rapport nämnd Döda länkar i SiteSeeker Admin. Du kan även använda dig av URL-inspektören i SiteSeeker Admin för att lista URL:er som har gett vissa specifika svarskoder.

Se gärna följande lista över HTTP-statuskoder