Installation

Level 3

Tekniska specifikationer för en SiteSeeker Level 3 för VMware eller Hyper-V placerad hos kund eller på av kund utsedd plats i befintlig virtuell miljö.

Level 2 Godkända VPN

För att åtnjuta full tillgång till SLA behöver följande kriterier vara uppfyllda när VPN-åtkomst används för Euroling att ansluta till SiteSeeker-servern.

IPSec

IPSec används för att skapa en krypterad anslutning mellan Euroling och kunden. En så kallad tunnel öppnas mellan Eurolings gateway och kundens gateway. Datan som skickas i denna tunnel mellan servrarna är krypterad och på så vis skyddad mot avlyssning.

Webbservern ska ge 404

Naturligtvis vill man på en webbplats ge ett specialutformat svar om en länk leder till en webbsida som inte längre finns. Det är dock mycket viktigt att man håller ordning på HTTP-svarskoderna som kommer från webbservern.

If modified since

När SiteSeeker och globala sökmotorer hämtar dokument från en webbserver, lagras dokumenten (cachas) på sökmotorns server. Det betyder att nästa gång sökmotorerna undersöker webbservern, behöver de endast hämta dokumenten igen om de ändrats.

Failoverlösning

SiteSeeker Appliance kan implementeras i en failoverlösning med en master- och en slavserver. Genom att placera servrarna bakom en lastbalanserare kan man skapa en redundant sökfunktion och därmed öka driftsäkerheten.

Cloud Appliance med modul

Tekniska specifikationer för SiteSeeker Cloud Appliance med sökning via webbtjänsten med ex. SiteSeeker-modulen för EPiServer eller SiteVision. Cloud Appliance är en molntjänst där Euroling står för drift och underhåll av servern.

Portöppningar för uppgradering och backup

För att kunna övervaka servern, utföra uppgraderingar, säkerhetskopiera konfiguration och loggar samt ge support på SiteSeeker Appliance servern måste följande krav vara uppfyllda.

Trafik vid indexering

Om ditt webbhotell eller din Internetleverantör tar betalt per överförd datamängd kan det vara intressant att veta hur mycket data SiteSeeker för över.

Säkerhetskopiera klienter

SiteSeeker-systemet sparar kontinuerligt alla ändringar av inställningarna för klienterna. Det betyder att Euroling på begäran kan återskapa tidigare konfigurationer

Flytta Level 3-server

Då en fysisk SiteSeeker Level 3-server eller en fysisk SiteSeeker Appliance-server måste flyttas eller då det föreligger ett planerat strömavbrott, ska servern stängas av med strömbrytaren.

Support, övervakning och uppgraderingar

SiteSeeker Appliance är en driftsäker och kraftfull integrerad sökserver. Precis som SiteSeeker Remote uppgraderas SiteSeeker Appliance kontinuerligt, utan driftavbrott, och serverns konfiguration säkerhetskopieras regelbundet.