IPSec-tunnel för intranät och SiteSeekers molntjänster

2013-05-02

Kunskapsdatabasen, Installation

IPSec används för att skapa en krypterad anslutning mellan Euroling och kunden. En så kallad tunnel öppnas mellan Eurolings gateway och kundens gateway. Datan som skickas i denna tunnel mellan servrarna är krypterad och på så vis skyddad mot avlyssning.

IPSec består av fyra huvudsakliga delar

  • Tillitsfullhet - endast mottagaren kan förstå vilken data som skickats.
  • Integritet - garanterar att data kommer fram oförändrad.
  • Autenticitet - data signeras så att ursprunget kan verifieras.
  • Återuppspelningsskydd - ett datagram bearbetas endast en gång oavsett hur många gånger det mottages.

När ska man använda IPSec?

  • När känslig information ska indexeras över internet. Till exempel om man väljer en molnbaserad SiteSeeker-lösning och vill indexera sitt intranät.
  • För att sätta upp en permanent anslutning för t ex access för Euroling så att vi kan ge proaktiv support och hantera underhåll av SiteSeeker.

Hur fungerar det i praktiken?

  • Vi kopplar ihop våra brandväggar med gateway ip, lösenord samt väljer ett säkerhetsprotokoll.
  • När tunneln är öppen mellan brandväggarna så kan respektive ansvarig för brandväggen, lägga in de ip som ska indexeraras genom tunneln som skapats mellan brandväggarna.
  • Har man en miljö där man ofta lägger till och tar bort servrar, i sin miljö, som ska indexeras så behöver man även lägga till och ta bort dem i brandväggsregeln. Man kan även öppna upp tunneln för ett helt subnät tex 192.168.56.1-192.168.56.254 under förutsättning att det nätet inte redan används i en befintlig tunnel.

Vill du fördjupa dig om IPSec så kan du titta vidare på WiKipedia.