Påverkas trafikmängden när vi använder SiteSeeker?

2011-06-21

Kunskapsdatabasen, Installation

Om ditt webbhotell eller din Internetleverantör tar betalt per överförd datamängd kan det vara intressant att veta hur mycket data SiteSeeker för över.

Eftersom SiteSeeker endast behöver hämta webbsidor och dokument om de ändrats sedan föregående indexering, innebär indexeringar av en webbplats normalt bara en smärre ökning av trafiken. De schemalagda indexeringarna görs på natten då trafik från vanliga besökare är lägre. Du kan kontrollera mängden data SiteSeeker fört över vid varje indexering i rapporten Indexeringsöversikt under rubriken Förfrågningar för webbsidor, extern metadata och inloggningssidor.

Om du vill minimera mängden överförd data vid varje indexering är det viktigt att se till att webbservern stödjer If-Modified-Since och skickar korrekta ändringsdatum för webbsidor och dokument. Korrekt hantering av If-Modified-Since minimerar dessutom mängden överförd data till vanliga användare och de globala sökmotorerna.

Vid sidan av indexeringen kan data överföras mellan din server och SiteSeeker-servern om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer eller Web Services- eller XML-gränssnitten. Denna datamängd är i allmänhet försumbar, såvida din webbplats inte har mycket höga besökssiffror. Om du använder det mallbaserade HTML-gränssnittet förs ingen data över mellan din server och SiteSeeker-servern vid sökningen.

Värt att notera är att då SiteSeeker ersätter en sökmotor inbyggd i ett publiceringsverktyg avlastas webbservern i fråga, som annars belastas med att besvara sökfrågor. Eftersom sökning är en resurskrävande operation kan denna avlastning vara mycket fördelaktig.