Hur kan jag påverka rankningen av träffar?

2013-01-29

Sökning

SiteSeeker kombinerar många parametrar för att varje sökfråga ska ge så relevanta träffar som möjligt. Genom att känna till dessa parametrar som redaktör kan man påverka rankningen och se till att "rätt" dokument kommer högt upp i träfflistan vid sökning.

För att försäkra dig om att rätt information alltid ges till användaren kan du skapa utvalda träffar i SiteSeeker Admin.

Nedan redogörs vilka möjligheter du har att påverka rankningen. Ju tidigare i texten åtgärden är beskriven, desto mer generell är den och har fler följdfördelar utöver att rankningen blir bättre. Genom att läsa mer om hur SiteSeeker rankar träffarna kan man också skapa sig en förståelse för varför träfflistan ser ut som den gör, och hur man faktiskt kan påverka den.

I rapporten Vanligaste sökfrågorna ser du vilka de 5 första träffarna blir för de vanligaste sökfrågorna (kryssa för rutan Visa aktuella sökträffar och klicka påVisa). Efter att du ändrat inställningar eller dokument enligt nedan och gjort en ny indexering, kan du sedan se om rankningen ändrats.

Förbättra strukturen på webbplatsen

SiteSeeker analyserar länkstrukturen på webbplatsen. Du ser till att rankningen blir bättre genom att:

 • skapa fler länkar på webbplatsen till de viktigare dokumenten,
 • placera viktiga dokument tidigare i länkstrukturen och
 • använda relevanta ord i länktexterna till dokumenten.

Förbättra dokumentens utformning och innehåll

Om du vill att ett visst dokument ska komma högre i träfflistan för ett visst sökord kan du använda ordet i länktexter till dokumentet, men också:

 • använda ordet i dokumentets titel,
 • använda ordet i dokumentets URL,
 • lägga till ordet i dokumentets nyckelord och beskrivning och
 • skriva ordet fler gånger och tidigare i texten.

Justera manuellt ett dokuments prioritet

Du kan manuellt ändra rankningen av ett dokument genom en meta-priority-tagg. Du ställer in taggens namn i Siteseeker admin under fliken Metainformation för aktuell server. Taggen heter Prioritet och har som standardvärde "priority". Den väntar sig ett numeriskt värde mellan 0 och 1, som standard är den satt till 0.5.

<META name="priority" content="0.9">

Lägga in synonymer

I SiteSeeker Admin kan du ange vilka ord i sökfrågorna som ska utvidgas med synonymer. Synonymer kan inte bara ge fler relevanta träffar, utan även medföra större precision, dvs. bättre rankning. Du kan för att optimera rankningen styra vilken vikt SiteSeeker ska lägga vid de synonymexpanderade termerna.

Justera inställningar i Admin

Med inställningarna i Admin kan du styra den generella rankningen av dokument, oavsett dess innehåll och sökord. Du kan:

 • justera den generella rankningen av servrar,
 • justera rankningen för olika dokumenttyper på varje server och
 • justera rankningen för hela kataloger eller enskilda dokument.

Ta gärna kontakt med vår support om du har frågor om rankning och inte är nöjd med den träffbild som är. Som regel är det bättre att i första hand försöka ändra på den publicerade informationen än att ändra inställningarna i SiteSeeker Admin. Ändringar som görs i dokumenten kan också ge fördelar för globala sökmotorer.

Andra inställningar som påverkar rankningen

Vissa inställningar i SiteSeeker Admin har en stor påverkan på rankningen utan att man vid första anblicken kanske tror det. Om rankningen upplevs som dålig kan man kontrollera dessa inställningar och om nödvändigt ändra inställningen

 • Semantisk HTML (under Servrar » Indexering i Admin) bör bara vara påslagen om sidorna på webbplatsen verkligen använder semantisk HTML. Annars kan menyer och navigationstext påverka sökningen negativt.
 • Delordssökning/högertrunkering (under Söksidor » Inställningar för alla söksidor) kan ha negativa effekter på hur rankningen upplevs eftersom den lägger till en extra sökterm expanderad med "*" till sökfrågan. Detta gör att träffar som använder kanske inte skulle förvänta sig för det givna sökordet kan hamna högt i träfflistan. En bättre funktion är ofta Avancerad ordledsuppdelning som du hittar på samma sida i Admin.