Ordledsuppdelning och delordssökning (högertrunkering)

2011-12-05

Kunskapsdatabasen, SiteSeeker Admin, Sökning

I SiteSeeker 6 och senare finns en ny funktion, avancerad ordledsuppdelning, som kan förbättra täckningen i sökningen på din webbplats radikalt.

Ordled eller delord?

I tidigare versioner av SiteSeeker har det funnits möjlighet att söka på delord, dvs ge träffar inte bara på det exakta ord som användaren sökt på, utan även på ord som innehåller sökordet. Denna funktion kallas Girig högertrunkering (i tidigare versioner kallades den Smart delordssökning).

Exempelvis:

Användaren söker på bok, och SiteSeeker expanderar sökfrågan till bok*, vilket även ger träff på bokhandel, bokningen, bokskog m fl.

Trunkering kan vara användbart eftersom det ökar antalet sökfrågor som ger träff, men precisionen i sökningen kan bli lidande eftersom en användare som söker efter bok gissningsvis inte är intresserad av bokningar. Funktionen skulle inte heller ge träffar på lagbok, eftersom sökordet måste börja på delordet -- det får inte finnas i slutet.

Avancerad ordledsuppdelning

För att bättre hantera detta sökscenario introducerades funktionen ordledsuppdelning. Ordledsuppdelningen delar upp sammansatta ord i sina beståndsdelar, och utökar sökfrågan till att också söka på dessa individuellt. Detta gör att t ex plåttermos ger träffar på termos, men intetermostat eftersom -tat inte är ett korrekt ordled. Vi förbättrar alltså täckningen, antalet sökfrågor som ger träffar, men utan att i och med det sänka precisionen i sökningen nämnvärt.

Hur gör man?

Funktionen kräver inga speciella anpassningar, varken av SiteSeeker eller webbplatsen. Du slår helt enkelt på funktionen under Söksidor » Inställningar för alla söksidor i SiteSeeker Admin.