Hur fungerar sökning med synonymer?

2012-07-17

Kunskapsdatabasen, Introduktion, SiteSeeker Admin

Synonymer är ett utmärkt sätt att se till att användare hittar rätt utan att du behöver ändra terminologin som används i befintlig information.

Hur fungerar det?

Ofta används populära uttryck vid sökningar; exempelvis kanske besökare söker på "dagis" på en kommuns webbplats, medan man på kommunen hellre säger barnomsorg. Eller heter det förskoleverksamhet? Med synonymer ger du bättre service till dem som söker utan att ge avkall på utformning och ordval.

En annan finess med synonymer är att när besökaren söker på "dagis" så markeras ordet "barnomsorg" upp i träfflistan (när du lagt in den synonymen i Admin). På så sätt förstår besökaren direkt vilka begrepp som används på webbplatsen, utan omständliga förklaringar.

Hur gör man?

Synonymer

Du kan lägga in synonymer i Admin under Synonymer som finns i Optimera-rutan. Synonymerna ligger i synonymordböcker. I vilken ordbok synonymen ligger påverkar inte sökningen, det är bara ett sätt för den som administrerar SiteSeeker att lättare hålla ordning på dem. När du väljer att lägga till en synonym fyller du i de båda orden som ska vara synonymer, samt om synonymen ska vara enkelriktad eller dubbelriktad. Enkelriktade synonymer ger bara träffar åt ett håll, medan dubbelriktade synonymer ger träffar åt bägge hållen.

Exempel: Om barnomsorg är en enkelriktad synonym till dagis så får den som söker på dagis träff på barnomsorg. Det omvända, att en sökning på barnomsorg även ger träff på dagis, gäller endast om synonymen är dubbelriktad.

Du har också möjlighet att vikta synonymerna, så att användaren i högre utsträckning får träffar innehållande antingen det ena eller andra ordet.

Skillnaden mellan nyckelord och synonymer

Att använda SiteSeekers synonymfunktionalitet är till viss del likvärdigt med att lägga till nyckelord (Keywords) i webbsidor. Det finns dock flera fördelar med synonymer (exemplet med "dagis" - "barnomsorg" ovan används):

  • Synonymer gäller alla webbsidor, och vid sökning på "dagis" ges därmed träffar på alla sidor som innehåller "barnomsorg". Att åstadkomma samma resultat med nyckelord kräver att alla sådana existerande och framtida sidor måste förses med nyckelord.
  • Vid sökning på "dagis" markeras även ordet "barnomsorg" upp i träfflistan.
  • Synonymer kan viktas så att webbsidor med ordet "dagis" kommer längre ner i träfflistan än sidor som innehåller "barnomsorg". Detta är användbart när man vill att officiell information ska visas före andra typer av information som debattinlägg.
  • Synonymer gäller alla indexerade ord, även sådana i metataggar, givet att dessa ord är möjliga att söka som fritext. (Om man däremot söker med meta:attribut:värde eller meta:attribut = "värde" används inte synonymer, se även specialsökfrågor.)

En nackdel med synonymer gentemot nyckelord är att den extra tillförda kunskapen bara finns i SiteSeeker och inte i informationskällan, och att synonymer är osynliga för globala sökmotorer.