Introduktion

Vad är SiteSeeker?

SiteSeeker är en fantastisk sökmotor som utvecklas och levereras av Euroling AB. Vår ambition är att SiteSeeker verkligen ska hjälpa besökarna på webbplatsen eller intranätet att snabbt hitta rätt information.

SiteSeeker Admin

Denna sida vänder sig till dig som vill komma igång med SiteSeekers administrationsgränssnitt. SiteSeeker Admin är ett webbaserat gränssnitt som används för konfiguration av SiteSeeker samt uppföljning av sökstatistik.

Hur fungerar stavningsstödet?

SiteSeeker kan ge besökarna stavningsförslag. De ges inte bara när man inte får några träffar alls, utan även då träffar finns, men SiteSeeker hittat andra formuleringar som ger fler eller bättre träffar.

Sökning med synonymer

Synonymer är ett utmärkt sätt att se till att användare hittar rätt utan att du behöver ändra terminologin som används i befintlig information.

Maximal nytta med SiteSeeker

Det finns många funktioner och finesser i SiteSeeker som kan hjälpa dig att ge besökarna en ännu bättre sökupplevelse.

Hur rankas träffarna vid sökning?

För att se till att de mest relevanta dokumenten ska komma först i träfflistan gör SiteSeeker en rankning av dokumenten för varje sökfråga.

Hur fungerar utvalda träffar?

Utvalda träffar är särskilda träffar som du själv kan komponera och som visas ovanför de organiska träffarna. De är perfekta att använda för att ge användaren snabba svar på vanliga frågor och för "puffar" riktade mot specifika sökord – dina egna sponsrade länkar.