Vad är SiteSeeker?

2013-04-19

Kunskapsdatabasen, Introduktion, Allmän info

SiteSeeker är en fantastisk sökmotor som utvecklas och levereras av Euroling AB. Vår ambition är att SiteSeeker verkligen ska hjälpa besökarna på webbplatsen eller intranätet att snabbt hitta rätt information.

Hur söker man?

Söksidan och själva sökrutan man söker i kan vara designade på flera olika sätt utifrån den aktuella webbplatsens innehåll, utformning, målgrupp och funktion i övrigt. Gemensamt för alla installationer är dock att SiteSeeker använder flera avancerade tekniker för att leverera så bra träffar som möjligt samtidigt som SiteSeeker försöker hjälpa till om du inte får några träffar.

Lite om tekniken

SiteSeeker fungerar med samma grundprincip som de bästa globala sökmotorerna, men med många tekniker för att ge särskilt bra resultat på enskilda webbplatser och intranät. Bland hjälpmedel och finesser finns:

SiteSeeker Admin

SiteSeeker administreras med ett webbaserat verktyg kallat SiteSeeker Admin. I SiteSeeker Admin styr man bland annat vilken information som är sökbar.

Statistik och rapporter

Själva sökningen är bara en del av SiteSeeker. Utöver att söka, kan SiteSeeker framför allt redovisa vilka sökfrågor som är vanligast och vilken information i söksvaret användarna väljer att klicka på. Dessutom kan SiteSeeker hitta länkar som inte fungerar och ge annan värdefull information om det indexerade materialet. Läs gärna mer om hur man kan jobba med uppföljning av statistik.

SiteSeeker-tjänster

SiteSeeker är en sökplattform att växa med. Vi erbjuder SiteSeeker Levels – söktjänster som passar allt från den mindre webbplatsen till omfattande affärskritiska interna verksamhetsstöd och e-handelsplatser med massiva trafikmängder.

  • SiteSeeker Level 1 är en molntjänst som ger ett enkelt insteg till SiteSeeker-plattformen, och lämpar sig för mindre webbplatser med möjlighet att växa när sökbehoven ökar.
  • SiteSeeker Level 2 är en molntjänst som erbjuder kraftfull sökning för webbplatser, e-handelsplatser och intranät. Level 2 kan utökas med ytterligare index och volymer upp till 1 miljon objekt. Level 2 erbjuder obegränsad second line-support i SLA Pro, och med varje index följer ett testindex för hög kvalitet och trygghet.
  • SiteSeeker Level 3 är Sveriges enda helt managerade virtuella söktjänst, nu för VMware, Hyper-V och som molntjänst. SiteSeeker Level 3 erbjuder alla fördelar för Level 2, och utöver detta högre volymer och möjlighet till lättviktsintegration med CRM-system, dokumenthantering och diariesystem.

Tjänstemodeller - Remote och Appliance

SiteSeeker levereras som en söktjänst. Med SiteSeeker Remote kan man ha ett sökindex, vilket kan vara lämpligt för små publika webbplatser. SiteSeeker Appliance är att föredra om man vill ha flera olika sökindex, ex. ett för externwebben, ett för intranätet och kanske en separat testmiljö. SiteSeeker Appliance finns i tre olika driftslösningar, välj den som passar er bäst.

Utbildningar

Euroling ordnar utbildningar för administratörer och redaktörer om hur man på bästa sätt utformar en webbplats för att informationssökning ska fungera bra. Att utforma en webbplats med tanke på sökning är till stora delar likvärdigt med att göra webbplatsen bra och tillgänglig för alla typer av användare.

Mer information