Lista sidor med relaterad information

2013-02-28

Kunskapsdatabasen, Allmän info

Genom att lista sidor med relaterad information inspirerar SiteSeeker besökaren till vidare utforskning av webbplatsen eller intranätet.

SiteSeeker kan plocka ut betydelsebärande ord ur en sida eller ett dokument och sedan matcha dessa mot andra dokument. På det viset kan man lista liknande sidor.

Funktionen aktiveras i SiteSeeker admin under Söksidor–>Alla söksidor–>Inställningar–>Plocka ut nyckelord.

Notera! Funktionen bör inte användas för index som innehåller mer än 100 000 sidor.

För att få ut listan ställs specialsökfrågan related:<URL>, t.ex. related:www.siteseeker.se/sv/utbildning/. Sökfrågan kan kombineras med andra avgränsningar så att man endast får förslag från t.ex. en FAQ eller en delstruktur i trädet.

Notera! För att undvika att den här typen av sökfrågor visas i sökstatistiken bör man använda SearchIndex.List() i SiteSeekers sökintegration för .NET/EPiServer version 4.