Allmän information

Vilken är webbtjänst-URL:en?

Om du skapar en egen söksida, eller använder SiteSeeker-modulen för EPiServer ellerSiteSeeker-modulen för SiteVision, behöver du ange en webbtjänst-URL.

Vilka IP-adresser använder SiteSeeker?

Servrarna för SiteSeeker Remote och för SiteSeeker Appliance placerad hos Euroling har IP-adresser i intervallet 88.131.94.0 - 88.131.95.255.

Vilka dokumenttyper indexeras?

SiteSeeker kan indexera alla vanligt förekommande dokumenttyper:

Versionshistorik, SiteSeeker Remote och SiteSeeker Appliance
Här följer en historik över alla versioner av SiteSeeker 6 och nyare.

Vilka språk stöds av SiteSeeker?

Språkteknologi är ett av Eurolings kärnområden, och vi utvecklar kontinuerligt ny språkfunktionalitet för SiteSeeker. Här redovisas ur olika aspekter vilka språk som stöds.

Kontakta supporten

SiteSeeker support når du på https://world.episerver.com/support/

Vilken version av SiteSeeker har jag?

Nya versioner av SiteSeeker släpps kontinuerligt och fria uppgraderingar ingår i tjänsten.

Ladda ned integrationsmodul

SiteSeeker erbjuder integrationsmoduler för EPiServer, SiteVision och .NET. Här går det att ladda ned den senaste releasen av dessa.

Lista sidor med relaterad information

Genom att lista sidor med relaterad information inspirerar SiteSeeker besökaren till vidare utforskning av webbplatsen eller intranätet.