Vilka IP-adresser använder SiteSeeker?

2011-05-18

Allmän info

Servrarna för SiteSeeker Remote och för SiteSeeker Appliance placerad hos Euroling har IP-adresser i intervallet 88.131.94.0 - 88.131.95.255.

SiteSeeker Appliance placerad hos kund använder andra IP-adresser och du kan se vilken i SiteSeeker Admin på sidan Söksidor » Säkerhet om du klickar på länken Visa denna SiteSeeker-servers IP-nummer.

Observera att åtkomstbegränsning på IP-adress, t.ex. vid indexering av intranät, inte är en tillräcklig åtgärd för att hindra obehöriga att nå informationen. Sådan begränsning måste alltid kombineras med inloggning.