Sökordsförslag i träfflistan

2012-09-21

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Funktionen Sökordsförslag i träfflistan presenterar ett antal kompletterande förslag på sökord efter att användaren ställt sin första sökfråga. Dessa hämtas från sökresultatet, och hjälper användaren att förfina sin sökfråga för att ge mer precisa resultat.

Hur fungerar det?

Då SiteSeeker hämtat resultaten för användarens första sökfråga, hämtas också de underliggande nyckelord som SiteSeeker lagrat under indexeringen. SiteSeeker gör sedan ett urval bland orden för att kunna presentera de ord som bäst hjälper användaren att begränsa och förfina sin sökfråga.

Orden skickas till sökgränssnittet tillsammans med sökresultaten, och kan presenteras till exempel i anslutning till sökformuläret. Glöm inte att ge användaren möjlighet att ta bort ord som valts till, så att det går att backa till ett tidigare sökresultat.

Hur gör man?

För att sökordsförslagen ska hämtas upp vid indexeringen, måste funktionen Plocka ut nyckelord vara aktiverad. Du hittar den i Admin under Söksidor » Inställningar för alla söksidor. Efter nästa indexering finns sökorden tillgängliga. Beroende på vilken gränssnittslösning du använder finns det lite olika sätt att få fram dem på söksidan.

Mallgränssnittet

I temat Modulär finns sedan SiteSeeker 6 inställningen för Sökordsförslag i träfflistan under Söksidor » Mallsöksidan » Inställningar som presenterar sökordsförslagen under sökformuläret, där relevansen för den aktuella sökfrågan visas upp genom att de viktigare orden visas större. Du kan med hjälp av CSS själv anpassa utseendet.

SiteSeekermodulen för EPiServer v3

I SiteSeekermodulen för EPiServer finns exempelkod för hur man använder funktionen i filen Cloud.ascx, som är en användarkontroll som kan läggas in på söksidan. Se dokumentationen för modulen för mer information om hur du aktiverar kontrollen.

SiteSeekermodulen för EPiServer v4

I SiteSeekers integrationsmodule version 4 används helpern ResultQueryRefinements(SearchResponse.QueryRefinements, true), för att generera sökordsförslag i träfflistan.