Söksidan

Kom igång med mallsöksidan

Mallsöksidan gör det enkelt att komma igång med SiteSeeker, utan att behöva installera någon mjukvara. Här visar vi hur!

utvald-traff-meta

En webbsida kan göras till en utvald träff med särskilda metataggar. Om du kan få ditt publiceringsverktyg att infoga dessa metataggar, behöver du inte manuellt lägga in de utvalda träffarna i Admin, och du kan se till att de uppdateras dynamiskt.

Filtrering före eller efter sökning?

Det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan filtrering före sökning (ex. avancerad sökning) och filtrering efter sökning (träfföversikt eller avgränsning).

Sökordsförslag i träfflistan

Funktionen Sökordsförslag i träfflistan presenterar ett antal kompletterande förslag på sökord efter att användaren ställt sin första sökfråga. Dessa hämtas från sökresultatet, och hjälper användaren att förfina sin sökfråga för att ge mer precisa resultat.

Kontextinformation i träfflistan

Det är mycket viktigt att se till att träfflistan är så informativ som möjligt. Den kanske mest betydelsefulla aspekten är att åskådliggöra var i webbplatsstrukturen varje webbsida och dokument i träfflistan återfinns på webbplatsen.

Avancerad sökning i Modulär

Följande JavaScript och stilmallsregler (som måste finjusteras) skapar tillsammans en utfällbar sektion med avancerade sökalternativ med texten Utökade sökinställningar:

Sökformuläret fungerar inte

Om sökformuläret är installerat på en webbplats enligt instruktionerna i Admin (under Hjälp » Installation), men ändå inte fungerar kan det bero på något av följande:

Engelska träffar på den engelska söksidan

Ja, inställningarna varierar beroende på vilket sökgränssnitt du använder.

Författare i träfflistan

Utöver den information som standardmässigt visas i träfflistan (titel, URL, textutdrag, ändringsdatum, etc.) kan man vilja att annan data som exempelvis författare ska visas.

Installationsvarianter

Det finns flera olika sätt att integrera SiteSeeker med webbplatsen eller intranätet. Här beskrivs dessa och de grundläggande skillnaderna mellan dem.

Brödsmulor i träfflistan

Om något avsnitt i dokumenten är särskilt viktigt kan du styra SiteSeeker att alltid visa detta avsnitt utöver textutdrag och eventuell metabeskrivning

Hur blir textutdragen perfekta?

Webbsidor innehåller nästan alltid navigationsavsnitt, menyer och fotnoter med text som inte är representativ för själva innehållet.

Länkfärg

För att indikera träffar som är av en viss typ, t.ex. träffar på en webbplats annan än den aktuella, kan det vara lämpligt att använda en bakgrundsfärg eller ikon i träfflistan. Detta gör att användaren snabbt blir varse vilka träffar som på något sätt skiljer sig från vanliga träffar.

Sökformulär på en rad i Modulär

Ja, du kan få sökformuläret på en rad i temat Modulär genom att lägga till en egen stilmall.

Öppna träffar i nytt fönster

Länkar som med automatik öppnas i ett nytt fönster brukar inte rekommenderas, såvida det inte rör sig om dokument såsom PDF eller Word-dokument.

Target top

Du kan själv styra i vilken ram som träffarna ska öppnas om du använder frames / iframes.

Söksvar i XHTML

Ja, SiteSeeker ger söksvar i XHTML med det mallbaserade gränssnittstemat Modulär om du i inställningarna kryssar för Använd XHTML för resultat.

WSDL-filen

WSDL-filen för SiteSeekers webbtjänst (web services) finns på följande URL beroende på vilken tjänst du använder:

Dubbla formulär

SiteSeeker-formuläret kan inte placeras inom ett redan förekommande formulär på webbsidorna, utan måste placeras antingen före eller efter detta.

Teman

Det finns fyra olika gränssnittsteman att välja på i SiteSeeker när du använder mallbaserat gränssnitt. Modulär och Proxy möjliggör de mest flexibla anpassningarna av söksidan. De andra två, Modern och Modern kompakt, finns kvar av bakåtkompatibilitetsskäl och användning av dessa rekommenderas inte.

Visa inte relevans

För varje sökfråga beräknar SiteSeeker ett mått på hur relevant sökfrågan är för varje dokument. Sedan sorteras träffarna med avseende på relevansmåttet, så att de bästa träffarna kommer först i listan.

Avgränsad sökning

Det enklaste sättet att tillhandahålla sökning avgränsad till en viss del av en webbplats är att använda SiteSeekers inbyggda kategoribegrepp. När kategorier är införda kan du skapa sökformulär som söker i en eller flera av kategorierna.

Flera klienter

En organisations struktur avspeglas på dess webbplatser; sannolikt finns separata webbplatser för olika delar av organisationen, exempelvis för dotterbolag eller underorganisationer, men det kan även finnas olika avdelningar på en och samma webbplats. Hur sökfunktionen ska se ut, fungera och utvärderas skiljer sig ofta mellan de olika delarna. Typiskt är dock att det ska finnas en övergripande sökfunktion för all information och sedan möjlighet att söka i olika delmängder av informationen.

Olika utseende på söksidan

Med SiteSeeker kan du ha en gemensam sökfunktion för en mängd olika webbplatser. Om du sedan vill ha olika utseende på söksidan beroende på vilken webbplats besökaren ställer sökfrågan på gäller följande:

Iframe

Ja, om du använder det mallbaserade sökgränssnittet (också kallat mallsöksidan) kan du visa sökträffarna i en iframe på din egen webbplats. Då kan man utnyttja sidhuvud, sidfot och menyer från webbplatsen.

Sökning i delstruktur

Det finns inte något inbyggt koncept i SiteSeeker för att söka i en viss del av en strukturerad webbplats, likt stödet för kategorier. Däremot är det enkelt att implementera delstruktursökning med hjälp av metataggar.

Bilagor

Genom att gruppera bifogade dokument med webbsidor i träfflistan gör SiteSeeker det enklare och snabbare för användaren att förstå sammanhanget och att hitta rätt.

Dölja söktermer

Ja, prefixet hidden: framför en sökterm gör att termen inte kommer med i SiteSeekers beskrivning av tolkningen av sökfrågan.

Metabeskrivningar

Ja, beskrivningar från webbsidors HEAD-avsnitt kan visas i träfflistan. Träfflistan har som standard för varje träff ett textutdrag – ett utsnitt av sidans text där sökorden förekommer. Om många sidor har en meta-beskrivning kan även denna visas.

Cachad kopia

SiteSeeker sparar en kopia av varje webbsida och dokument som ska vara sökbart. Kopian nås typiskt via en länk med texten "Visa sidan med sökorden markerade".