Kan man få sökformuläret på en rad i temat Modulär?

2011-05-23

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Ja, du kan få sökformuläret på en rad i temat Modulär genom att lägga till en egen stilmall.

I det mallbaserade gränssnittets tema Modulär är sökrutan uppdelad på tre rader, först en ledtext "Sök efter", därefter sökrutan på en ny rad, och slutligen sökknappen och hjälplänken på en tredje rad. (De avancerade sökmöjligheterna följer därunder.)

Om du exempelvis lägger sökrutan ovanför träfflistan och vill ha ledtext, sökruta och sökknapp (och hjälplänk) på samma rad, infoga följande kod i mallen för söksidan:

<style type="text/css">
#essi-query-block label {
display: inline;
}
#essi-queryfield {
width: 30em;
}
#essi-search-button, #essi-helplink {
float: none;
display: inline;
}
</style>

Bredden på sökrutan anpassar du genom att ändra i stilmallen ovan.