Hur gör jag en utfällbar Avancerad sökning i mallen Modulär?

2013-03-26

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Följande JavaScript och stilmallsregler (som måste finjusteras) skapar tillsammans en utfällbar sektion med avancerade sökalternativ med texten Utökade sökinställningar:

<script type="text/javascript">
function searchFormInit() {
 o = document.getElementById("essi-options");
 if (o && (p = o.parentNode)) {
  hd = document.createElement("a");
  hd.setAttribute("href", "#");
  hdText = document.createTextNode("Utökade sökinställningar »");
  hd.appendChild(hdText);
  hd.id = "essi-options-toggle";
  hd.onclick = toggleOptions;
  p.insertBefore(hd, o);
  o.style.display = "none";
 } 
}
function toggleOptions() {
 o = document.getElementById("essi-options");
 if (o) {
  if (o.style.display == "none")
   o.style.display = "block";
  else
   o.style.display = "none";
 }
 return false;
}
function addEvent(obj, evType, fn) {
 if (obj.addEventListener){
  obj.addEventListener(evType, fn, true);
  return true;
 } else if (obj.attachEvent){
  var r = obj.attachEvent("on" + evType, fn);
  return r;
 } else {
  return false;
 }
}
addEvent(window, "load", searchFormInit);
</script>
#essi-options-toggle {
 display: block;
 padding: 4px 8px;
 background-color: #666;
 cursor: pointer;
}

Om du använder en annan mall än Modulär, om du har utformat en egen söksida eller om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer måste du infoga ett element runt sökalternativen som ska ha id:t essi-options, t.ex:

<div id="essi-options">
...
sökalternativ
...
</div>