Varför rekommenderar Euroling inte att träffrelevans visas i träfflistan?

2013-03-26

Kunskapsdatabasen, Söksidan

För varje sökfråga beräknar SiteSeeker ett mått på hur relevant sökfrågan är för varje dokument. Sedan sorteras träffarna med avseende på relevansmåttet, så att de bästa träffarna kommer först i listan.

Relevansmåttet finns även med i söksvaret och kan visas i träfflistan, men Euroling rekommenderar inte att relevansen visas av följande skäl:
  • Relevansmåttet är ett mycket svårt begrepp att förklara för användarna.
  • Mätaren kan vara svårtolkad, särskilt då många träffar har likvärdig relevans
  • Sökfrågorna är ofta mycket generella, och en träff som är perfekt för många användare kanske inte är rätt träff för andra. Relevansmåttet kan således vara missvisande.

Bättre alternativ

Istället för att visa relevansmåttet är det bättre om användarna ges bättre förutsättningar att bedöma hur intressanta träffarna är för dem. Euroling rekommenderar därför att se till att utforma webbplatsen så att träffresultaten blir så bra som möjligt och att göra träfflistan mer informativ, t.ex. med facetter och särskilda textutdrag.