Kan jag visa ett särskilt textutdrag i träfflistan?

2012-06-14

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Om något avsnitt i dokumenten är särskilt viktigt kan du styra SiteSeeker att alltid visa detta avsnitt utöver textutdrag och eventuell metabeskrivning

För varje träff på resultatsidan visar SiteSeeker ett välvalt textutdrag ur dokumentet. Utdraget består av den allra första delen av dokumentet plus ett eller flera utdrag där sökorden verkligen finns.

Om något avsnitt i dokumenten är särskilt viktigt kan det vara intressant att visa detta avsnitt utöver textutdraget. Det kan typiskt vara en navigationslista som beskriver var sidan finns på webbplatsen (också kallat "brödsmulor"), dokumentets författare eller andra relevanta uppgifter. Du markerar HTML-avsnittet som ska visas genom att i mallen för webbplatsen infoga kommentarer på följande sätt:

Rubrik
Inledning, brödtext...
<!--eri-desc-->
viktig beskrivande text eller navigationslist (HTML)...
<!--/eri-desc-->
brödtext...

Avsnittet presenteras i träfflistan med förekommande HTML-taggar och kan därför med fördel innehålla länkar. Exempel:

Brödsmulor i träfflistan

Notera: Visa särskilt textutdrag i gränssnittsinställningarna i Admin måste vara aktiverat för att avsnitten ska visas. Själva uppmarkeringen av textutdragen gör du dock på själva webbplatsen, ofta i publiceringsverktygets mallar.

Notera: Det går att ha fler än ett avsnitt i ett dokument markerat och då visas alla avsnitt i den ordning de förekommer i dokumentet.

Notera: Maximalt 4kB från avsnittet/avsnitten visas i träfflistan.

Tips: I rapporten Indexeringsöversikt under rubriken Metainformation i HTML-dokument redovisas hur stor andel av indexerade HTML-dokument som har eri-desc-markerade avsnitt.