På vilka sätt kan det framgå i träfflistan var på webbplatsen en webbsida eller ett dokument finns?

2012-07-18

Söksidan

Det är mycket viktigt att se till att träfflistan är så informativ som möjligt. Den kanske mest betydelsefulla aspekten är att åskådliggöra var i webbplatsstrukturen varje webbsida och dokument i träfflistan återfinns på webbplatsen.

Det finns flera olika sätt att åstadkomma detta:

  • Brödsmulorna eller navigationsstigen till webbsidor kan visas i träfflistan för varje träff. Varje plats på stigen kan vara en klickbar länk. (Brödsmulor för icke-HTML-dokument kräver en extra utvecklarinsats.)
  • Om inte brödsmulor finns, kan URL:en visas om den ger information om var i strukturen ett dokument finns. Om URL:en inte innehåller sådan information, är det ofta bäst att inte visa den. Inställning om URL:er ska visas eller ej på mallsöksidorna finns i Admin.
  • Om webbsidor och dokument är indelade i kategorier för SiteSeeker (som också används för facettering), så kan dokumentens kategoritillhörighet visas i träfflistan.
  • Det är av yttersta vikt att dokumentens titlar är bra, och ger information om i vilket sammanhang dokumentet hör hemma.
  • PDF- eller Word-dokument kan ofta vara eller betraktas som bilagor till webbsidor.
  • Om flera webbplatser indexeras, är det bra att tydligt visa för besökaren från vilken webbplats informationen kommer.

Tips: Med specialsökfrågan link: ber du SiteSeeker lista alla indexerade webbsidor och dokument som länkar till ett visst dokument (URL).