Gruppera bilagor i sökresultat

2013-02-28

Söksidan

Genom att gruppera bifogade dokument med webbsidor i träfflistan gör SiteSeeker det enklare och snabbare för användaren att förstå sammanhanget och att hitta rätt.

På många webbplatser och intranät kan det finnas en mängd dokument som är bifogade olika webbsidor. Ett vanligt exempel är att man lägger upp rapporter i form av en webbsida, som översiktligt sammanfattar rapporten, och från denna länkar till en eller flera PDF-filer som innehåller rapportens olika delar.

Utan funktionen för bilagor skulle varje del av ovanstående rapport presenteras var för sig i träfflistan. Detta gör att det kan vara svårt för användaren att förstå sammanhanget, då översikten inte visas tillsammans med rapportens delar. Vidare händer det ofta att t.ex. PDF-filer har dåliga titlar, vilket ytterligare försvårar för användaren.

Om däremot SiteSeekers funktion för bilagor används, kommer alla rapportens delar att presenteras samlat i träfflistan, med översikten först och alla bifogade filer i en lista under denna. På så sätt ser användaren snabbt vad rapporten handlar om, men kan fortfarande gå direkt till en specifik del. Här visas ett exempel på hur det kan se ut:

Träfflista med bilagor.

Den del av träffen som visas först (översikten) kallas för försättsblad. De bifogade filerna kallas för bilagor.