Dokumentets titel i träfflistan är dålig. Hur ändrar jag titeln?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Sökning

Titeln är ett dokuments viktigaste egenskap och bör alltid väljas med omsorg. Välvalda titlar ger ett mycket bättre sökresultat, både med globala sökmotorer och SiteSeeker. Om du av någon anledning inte kan ändra titlarna, kan SiteSeeker kanske hjälpa dig?

Euroling rekommenderar att man i första hand jobbar med de ursprungliga titlarna eftersom det hjälper både besökare och globala sökmotorer att hitta rätt!

När är en titel dålig?

SiteSeeker anser att titlar som ofta upprepar sig inte är så bra. Flera sidor med likadana titlar kan göra det svårt för besökaren att särskilja träffarna i träfflistan från varandra.

Om många träffar har samma rubrik indikerar det att dokumentens titlar sätts med automatik vid publicering. Varje dokument som publiceras ska ha en unik och väl beskrivande titel, och det är därför lämpligt att publiceringsverktyget underlättar för redaktörer att sätta en bra titel.

För HTML-sidor finns titeln i HEAD-avsnittet inom taggarna <TITLE> och </TITLE>.

Hur kan SiteSeeker hjälpa mig?

Om det av något skäl är svårt att sätta lämpliga titlar på dokumenten med ditt publiceringsverktyg, finns det flera funktioner i SiteSeeker som kan användas för att förbättra träfflistans rubriker.

Använder du SiteSeeker-modulen för EPiServer kan du enkelt ange titeln direkt i EPiServer för dokument som du kommer åt i EPiServers filhanterare.

Metataggar

Det går att använda en godtycklig metatagg för att ange vilken titel som SiteSeeker ska använda. Vilken metatagg som ska gälla anger du i SiteSeeker Admin i serverinställningarna under Metainformation. Exempel på hur taggen kan se ut:

<META name="eri-title" content="Ny bättre titel">

Det är inte ovanligt med underliga titlar på PDF-dokument. Det är normalt inte SiteSeeker som tolkat titeln fel, och med Adobe Reader eller Acrobat kan du kontrollera vilken titel ett dokument har under Arkiv » Dokumentegenskaper.

Om det finns bra titlar eller annan relevant metainformation knutna till t.ex. PDF-dokument i ditt publiceringsverktyg, kan du låta SiteSeeker hämta den externa metainformationen separat.

Smarta titlar

Smarta titlarSmarta titlar för dokument med tom eller dålig titel

Under Titlar och textutdrag i serverinställningarna kan du ställa in att en bättre titel ska väljas från sidans första rubrik, första text eller från en länktext om sidans ursprungliga titel saknas eller är dålig.

Förkorta titlar automatiskt

Publiceringsverktyg skapar ofta en titel för dokumenten där organisationsnamnet ingår, t.ex. "Euroling AB - Produkter". Med titelförkortning kommer SiteSeeker att ta bort delen "Euroling AB - " från titeln om en stor andel av dokumenttitlarna inleds med samma textdel. Förkortningen görs individuellt per server i SiteSeeker Admin under inställningarna för Smarta titlar.

Observera att en indexering behöver göras för att ändringen ska synas i sökresultaten.

Tips om titlar

  • Du kan läsa mer om varför titeln är viktig i W3C:s kvalitetstips för webbmastrar.
  • Du får en lista med alla titellösa sidor med sökfrågan title:none.
  • Du får en lista med alla sidor med dålig titel med sökfrågan title:bad.
  • Du kan även söka på specifika ord i titeln med samma operator; exempelvis hittar du med sökfrågan title:sidmall alla dokument med en titel som innehåller ordet sidmall.
  • Om titeln är samma som filnamnet beror det nästan alltid på att författaren inte valt någon titel när dokumentet skapades och då använder redigeringsprogrammet ofta filnamnet som titel.