Kan jag ange en bättre titel för dokument sparade i EPiServer?

2011-08-11

EPiServer

Ja, du kan ange en egen titel för dokument som sparas i EPiServer, och om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer kommer SiteSeeker att visa denna titel i träfflistan. Detta kan vara användbart om titeln angiven i t.ex. en PDF saknas eller är dålig, och det är alltför tidsödande att ändra titeln direkt i dokumentet.

Titlar, och annan information, som anges på detta sätt i EPiServer kallas i SiteSeeker extern metadata. Hur du anger titeln beror på vilken version av EPiServer du har:

I EPiServer 4.x

I EPiServer 4.x kan man ange en titel genom att i Filhanteraren (under Redigera-läget) högerklicka på dokumentet i fråga och välja Redigera filinformation. Då kommer man till en sida med diverse fält för extern metadata, varav ett är Titel. Om SiteSeeker-modulen för EPiServer är installerad kommer värdet i detta fält användas av SiteSeeker som sidans titel (om fältet är tomt väljs titel på vanligt vis).

Fileinformation i EPiServer 4

I EPiServer CMS 5 och EPiServer CMS 6

I EPiServer CMS 5 och nyare versioner visas inte titelfältet som standard. Genom att redigera filen FileSummary.config, som ligger i EPiServer-instansens rotkatalog, kan man lägga till detta fält. Observera att denna åtgärd endast bör företas av en EPiServer-administratör.

Fileinformation i EPiServer 5

För att i EPiServer CMS 5 och nyare versioner lägga till ett titelfält som kan tolkas av SiteSeeker:

  1. Öppna filen FileSummary.config i valfri editor.
  2. Inom instance-elementet, lägg till <Title />.
  3. Lägg till en rad i tabellen, förslagsvis längst upp, enligt samma format som övriga rader (varje rad motsvarar ett fält i metadataformuläret). Ett tips är att man kopierar Author-raden och sedan ersätter förekomsterna av Author med Title. Notera också att id-attributet för elementet xforms:input måste sättas till ett unikt värde.
  4. I EPiServers Redigera-läge, navigera till metadataformuläret för valfritt dokument. Nu bör titelfältet visas där.