Kom igång med SiteSeekers mallsöksida

2012-07-17

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Mallsöksidan gör det enkelt att komma igång med SiteSeeker, utan att behöva installera någon mjukvara. Här visar vi hur!

Vad är mallsöksidan?

Mallsöksidan är en söksida som befinner sig på själva SiteSeekerservern. Att söksidan är publikt nåbar på port 80 är alltså en förutsättning för att denna gränssnittsmodell ska fungera.

SiteSeekers mallsöksida lämpar sig för de fall där man använder ett publiceringsverktyg för vilket det saknas en integrationsmodul för SiteSeeker. Integrationsmoduler finns i dagsläget för EPiServer och SiteVision.

Börja alltid med att lägga till och konfigurera en server i SiteSeeker Admin innan du börjar med anpassningarna nedan.

Utseendeanpassningar

Mallsöksidans utseende styrs av HTML-mallar som du själv anpassar i SiteSeeker Admin. Mer övergripande ändringar görs med de olika platshållare som finns, medan man med CSS-modifieringar kan detaljstyra utseendet. Läs gärna mer om de olika gränssnittsteman som finns tillgängliga för mallsöksidan.

För att anpassa mallsöksidan, gå till Söksidor -> Redigera mallen i SiteSeeker Admin. Överst på sidan finns en förhandsvisning, och under denna finns rutor där du anger den HTML-kod som sidan ska byggas från.

Mallsöksidan består av ett enkelt ramverk där tre platshållare utgör de olika elementen på söksidan; sökformuläret, träffarna och träfföversikten.

{FORM} är sökfältet
{RESULTS} är träffarna
{OVERVIEW} är träfföversikten

det finns också en fjärde platshållare, {HEAD}, som innehåller information som ska finnas i sidans <head>-avsnitt.

Utöver dessa kan du själv lägga till godtycklig HTML-kod i mallen. Du kan se i förhandsvisningen hur din söksida kommer att se ut med de ändringar du gjort.

De allra flesta mindre byggstenar i mallarna, t ex rubriker, textutdrag, paginering m.m. har tilldelats unika CSS-klasser. De klasser som SiteSeeker använder börjar alla med prefixet "ess-". Med hjälp av dessa kan du detaljstyra utseendet, genom att läsa in en extern CSS i mallen.

Exempel: Större länkar för sorteringsordning

För att göra visningen av länkar för sorteringsordning större, ange CSS-klassen "ess-sortlinks" och sätt storleken till ett större värde.

.ess-sortlinks {
font-size:1.2em;
}

I SiteSeeker Admin har du också möjlighet att anpassa färgerna på de olika elementen på mallsöksidan. Du anger nya färger under Söksidor -> Mallsöksidan -> Färger.

MallsöksidanRedigera färger för mallsöksidan

Om du använder temat Modulär kan du få sökformuläret på en rad istället för tre om du föredrar det.