Hur använder jag SiteSeeker-modulen för SiteVision?

2011-05-16

Kunskapsdatabasen, SiteVision

SiteSeeker-modulen för SiteVision gör det möjligt att lägga till en sökmodul på valfri SiteVision-sida.

Du skapar enkelt en ny söksida och bestämmer direkt i SiteVision hur söksidan ska se ut och fungera. Kontakta gärna vår försäljningsavdelning på 08-519 00 500 eller sales@euroling.se om du vill ha mer information om SiteSeeker-modulen för SiteVision.

Installera modulen

Denna anvisning beskriver hur du installerar eller uppgraderar SiteSeeker-modulen för SiteVision, hur du skapar en söksida och sedan kopplar den inbyggda sökmodulens sökformulär till söksidan med träffresultat från SiteSeeker.

För att installera SiteSeeker-modulen krävs en fungerande SiteVision-server och tillgång till en SiteSeeker-sökmotorklient.

I den här anvisningen refererar SITEVISION_HOME till den katalog där SiteVision är installerad. Vanligtvis är detta /opt/sitevision om man använder Linux.

Kontrollera modulversion

Om en SiteSeeker-modul för SiteVision redan är installerad i din SiteVision-webbplats, kan du på två olika sätt kontrollera dess version:

  • Ställ specialsökfrågan siteseeker:module-version. Du får ett svar på formenSiteSeeker for SiteVision, version 2.3, revision 1.14, 2010-04-27.
  • Se innehållet i filen WEB-INF/classes/version.txt.

Om du är osäker på vilka sökgränssnitt/moduler som SiteSeeker-klienten i fråga betjänar, kan du i svaret på sökfrågan siteseeker:version se från vilka sökgränssnitt/moduler som sökfrågor inkommit sedan senaste indexering.

Installera eller uppgradera modulen

  • Den senaste versionen av modulen kan laddas ned på vår partnerwebb. För att använda modulen krävs ett giltigt avtal.
  • Kopiera filen siteseeker-search.war till SiteVisions katalog för tilläggsmoduler. Notera att namnet på filen är viktigt för att SiteVision skall tillhandahålla modulen under rätt url. Om du fått en fil som innehåller en versionssiffra i filnamnet, döp om filen så att den heter bara siteseeker-search.war. Sökvägen till katalogen beror på version av SiteVision. För SiteVision 3.0 och senare är katalogenSITEVISION_HOME/tomcat/webapps För tidigare versioner av SiteVision är katalogenSITEVISION_HOME/custom/deploy.
  • Starta om SiteVision-servern. (På Linux genom att köra /etc/init.d/sitevision restart.)
  • SiteSeeker-search-modulen ska nu ha dykt upp i modulmenyn "Interactive". Du kan behöva starta om din webbläsare för att modulmenyn ska uppdateras.
  • Om modulen dyker inte upp, undersök eventuella felmeddelanden i loggfilen/var/log/sitevision/system/server.log.