Vad gör jag om jag ser orimligt många eller konstiga sökfrågor i sökstatistiken?

2012-07-19

Statistik

Dyker det upp märkliga eller orimligt många sökfrågor i statistiken bör man se till att söksidan inte får indexeras av sökmotorer, och att inte ledtexter i sökrutan används som sökfråga.

Spindlar och robotar

En anledning till att märkliga eller orimligt många sökfrågor dyker upp i sökstatistiken kan vara att andra sökmotorer undersöker och följer länkar i SiteSeeker-söksidor. Detta är inte önskvärt, och alla söksidor bör därför innehålla en metatagg som förbjuder sökmotorer att indexera och följa länkar i den:

<META name="ROBOTS" content="NOINDEX,NOFOLLOW">

Detta är dock ofta inte tillräckligt utan bör kompletteras med en robots.txt-fil som undantar söksidan från indexering.

Sökfrågor som har ställs automatiskt av skript eller andra sökmotorer kan i många fall identifieras av SiteSeeker och tas bort från sökloggarna. Om du använder SiteSeeker Appliance kan din Appliance-administratör från Klientöversikten gå in under respektive sökklients Inställningar och kryssa i alternativet Undantag sökfrågor ställda av sökmotorer och skript. Om man sedan klickar på Återskapa statistik från sökloggarna så läses sökstatistiken in på nytt i statistikdatabasen, men utan att inkludera de automatiskt ställda sökfrågorna. Om du använder SiteSeeker Remote kan du vända dig till supporten för att få hjälp med att rensa sökstatistiken.

Om orsaken till oönskade sökfrågor inte kan hittas, vänligen skicka ett lämpligt utdrag från webbloggarna till supporten, så hjälper vi gärna till med fortsatt undersökning.

Ledtexter i sökrutan – "ange sökord"

Har ni många sökfrågor av typen "Sök efter", "Sök" eller "Ange sökord" i statistiken beror det ofta på att det finns en ledtext i sökrutan. Du bör då se till att ingen sökning utförs om användaren inte ändrar texten innan denne klickar på sökknappen. Detta kan man åstadkomma med JavaScript. Tänk på att sökningen ändå bör fungera då man har JavaScript avaktiverat.

Ange sökord i sökrutan

Givetvis kan man också undvika problemet genom att inte ha någon förvald text i sökfältet, utan istället placera texten vid sidan av sökfältet. Om du använder HTML5 finns där ett specfikt attribut, placeholder, för ledtext i sökfältet som inte påverkar sökmotorn.