Kom igång med SiteSeekers mallsöksida

2012-07-17

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Mallsöksidan gör det enkelt att komma igång med SiteSeeker, utan att behöva installera någon mjukvara. Här visar vi hur!

Vad är mallsöksidan?

Mallsöksidan är en söksida som befinner sig på själva SiteSeekerservern. Att söksidan är publikt nåbar på port 80 är alltså en förutsättning för att denna gränssnittsmodell ska fungera.

SiteSeekers mallsöksida lämpar sig för de fall där man använder ett publiceringsverktyg för vilket det saknas en integrationsmodul för SiteSeeker. Integrationsmoduler finns i dagsläget för EPiServer och SiteVision.

Börja alltid med att lägga till och konfigurera en server i SiteSeeker Admin innan du börjar med anpassningarna nedan.

Felsökning för mallsöksidan

Layoutfel på söksidan

För att utforma en mall för söksidan bör man ha grundläggande kunskaper i HTML. Ibland kan det vara svårt att detektera felet när utseendet på söksidan inte blir perfekt. Kontakta då din SiteSeeker-partner, men vänligen kontrollera först följande:

  • Att HTML-koden i sidan är korrekt. Kontrollera med en HTML-validator.
  • Att CSS-koden i sidan är korrekt. Kontrollera med en CSS-validator.
  • Om du länkar in externa objekt, kontrollera att de har en absolut sökväg (dvs. börjar med http://www.example.com/. Du kan också infoga en <base href=…>-tagg i sidan.
  • Att stilmallen för övriga webbplatsen inte överlagrar värden som sätts i SiteSeekers stilmall. Om så är fallet kan du behöva lägga till ytterligare regler som bara gäller för söksidan. ID:n och klasser som används av SiteSeeker har alla prefixet essi- respektive ess-.

Sökformuläret fungerar inte

Om sökformuläret är installerat på en webbplats enligt instruktionerna, men ändå inte fungerar kan det bero på något av följande:

  • Om det inte blir några svar, eller om du hamnar på en annan sida än söksidan, kontrollera att SiteSeeker-formuläret inte placerats inom ett existerande formulär (<form>). Formulär kan ej vara nästlade.
  • Om ÅÄÖ inte visas rätt kontrollera att sökformuläret och webbsidorna som indexeras har rätt angiven teckenkodning.
  • Om engelskspråkigt sökformulär eller kategoriavgränsning inte fungerar kontrollera att de hidden-element som ska infogas i formuläret är korrekta. (Det måste vara "vanliga" mellanslag mellan orden, ej &nbsp;.)