Kom igång med SiteSeekers mallsöksida

2012-07-17

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Mallsöksidan gör det enkelt att komma igång med SiteSeeker, utan att behöva installera någon mjukvara. Här visar vi hur!

Vad är mallsöksidan?

Mallsöksidan är en söksida som befinner sig på själva SiteSeekerservern. Att söksidan är publikt nåbar på port 80 är alltså en förutsättning för att denna gränssnittsmodell ska fungera.

SiteSeekers mallsöksida lämpar sig för de fall där man använder ett publiceringsverktyg för vilket det saknas en integrationsmodul för SiteSeeker. Integrationsmoduler finns i dagsläget för EPiServer och SiteVision.

Börja alltid med att lägga till och konfigurera en server i SiteSeeker Admin innan du börjar med anpassningarna nedan.

Skapa ett sökformulär

Varje webbsida bör ha ett sökformulär som är placerat på samma ställe på alla sidor och användaren ska ej behöva scrolla för att nå det. Med endast en länk till sökningen och inget formulär är det risk att många besökare inte ser sökfunktionen. Läs gärna mer om utformning av söksidor.

Att förse webbsidorna med en sökruta till SiteSeeker är mycket enkelt. Genom att infoga ett HTML-formulär (<form>) i mallen för dina webbsidor får du en sökruta på varje webbsida. När besökaren ställer en sökfråga, skickas sökfrågan till SiteSeeker-servern, som svarar med resultatinformation. När mallsöksidan används kommer sökresultatet i form av en färdig HTML-sida.

För att koppla in mallsöksidan till webbplatsen, ange mallsöksidans adress som action-attribut i formuläret som innehåller sökrutan. Exempelvis ger följande HTML-kod en sökruta:

<form action="http://<klientnamn>.siteseeker.se">
<input type="search" id="searchform">
<input type="submit" value="Sök!">
</form>

Du kan också här ange vissa förvalda värden som hidden-fält. Dessa attribut och deras olika värden finns i en API-dokumentation, fråga supporten!

Du kan också välja att inkludera mallsöksidan i en <iframe>. Denna lösning kan vara användbar om du vill ha maximal kontroll över det övriga utseendet på sidan (menyer och sidfot m.m). Vänligen notera att en iframe har vissa nackdelar, viktigast bland detta är att den kan utgöra ett hinder för mobila användare och att det blir svårt att bokmärka en söksida.

När du har kopplat in sökrutan vill du antagligen koppla in sökordsförslag i sökrutan också.