Kan jag visa mallsöksidan i en iframe på min webbplats?

2011-05-23

Söksidan

Ja, om du använder det mallbaserade sökgränssnittet (också kallat mallsöksidan) kan du visa sökträffarna i en iframe på din egen webbplats. Då kan man utnyttja sidhuvud, sidfot och menyer från webbplatsen.

Om du använder något av publiceringsverkygen EPiServer eller SiteVision rekommenderar vi att du överväger att använda SiteSeeker-modulen för EPiServer eller SiteSeeker-modulen för SiteVision.

Lägga söksidan i en iframe

För att lägga upp söksidan i en iframe, gör så här:

  1. Anpassa utseendet på söksidan i SiteSeeker Admin. Söksidan bör i de flesta fall endast innehålla formulär, träfflista och träfföversikt.
  2. Kontrollera att söksidan fungerar som den ska när du ställer sökfrågor direkt på söksidan.
  3. Skapa en sida/skript i din webbplats som innehåller en iframe. Sidan ska som argument ta sökfrågan, och denna ska anges i iframe-elementets src-attribut.
  4. Prova att gå till sidan du just har skapat, och ange en sökfråga som argument. Träffarna ska visas på samma sätt som i steg 3, fast nu i en iframe.
  5. Justera (eller lägg till) sökformuläret på webbplatsen. Detta formulär ska peka mot den sida du skapade i steg 3.
  6. Kontrollera att det går att ställa sökfrågor från formuläret på webbplatsen. Glöm inte att prova även sökfrågor som innehåller mellanslag, citattecken och å/ä/ö.

Detaljerad teknisk information

Notera: Det går att skapa en iframe-sida enligt ovan i de flesta publiceringsverktyg, däremot varierar tillvägagångssättet mellan verktygen. I vissa verktyg kan du som är redaktör lägga till en sådan sida, medan det i andra verktyg krävs en insats från en utvecklare. Nedanstående information vänder sig främst till dig som är utvecklare.

Sidan som ska rama in sökträffarna ska som ett argument ta en sökfråga, angiven av besökaren i sökformuläret på webbplatsen. Denna sida ligger i själva webbplatsen, och är inte en del av SiteSeeker. Sidan ska sedan innehålla ett iframe-element, som pekar ut söksidan. Detta kan t.ex. se ut så här:

<iframe src="http://klientnamn.siteseeker.se/?q=s%C3%B6kfr%C3%A5ga" scrolling="no" frame margin></iframe>

I ovanstående exempel ska klientnamn bytas ut mot namnet på den klient (sökindex) som ska användas, och sökfråga är den sökfråga som besökaren har angivit. Bredden och höjden på iframen anpassas till webbplatsens dimensioner och storleken på söksidan. Vi rekommenderar att ange ett stort värde för höjden, så att användaren inte behöver scrolla i iframe-elementet för att se alla träffar.

Tänk på säkerheten! Som alltid då man tar emot indata till ett sida/skript måste man tillse att validera indata, så att en ondsint användare inte kan infoga kod i sidan. (Detta gäller generellt för alla typer av skript, mer information finns t.ex. på Wikipedia och hos Microsoft.)

Notering om teckenkodning

En webbplats kan använda olika typer av teckenkodning. För att sökningen ska fungera som den ska krävs att SiteSeeker får information om vilken teckenkodning som används. Detta kan anges antingen i SiteSeeker Admin, eller som ett argument till söksidan. Detta argument anges som följer:

Om webbplatsen använder UTF-8:

<iframe src="http://klientnamn.siteseeker.se/?q=s%C3%B6kfr%C3%A5ga&amp;charset=UTF-8" scrolling="no" frame margin></iframe>

Om webbplatsen använder ISO-8859-1 eller Windows-1252:

<iframe src="http://klientnamn.siteseeker.se/?q=s%C3%B6kfr%C3%A5ga&amp;charset=ISO-8859-1"scrolling="no" frame margin></iframe>