Sökordsförslag i sökrutan – autocomplete

2012-07-17

Med SiteSeeker kan användaren få förslag på sökord direkt i sökfältet. Förslagen bygger antingen på sökningar från andra användare som SiteSeeker har utvärderat och rankat utifrån antal och klickfrekvens, eller på titlar från de indexerade sidorna.

Sökordsförslag i sökrutan förser användaren med genvägar till lyckade sökningar vilket sparar tid samt fungerar som ett stavnings- och navigationsstöd. Förslagen guidar användaren till en sökfråga som vi vet ger resultat samt förenklar avgränsningen av breda sökningar. Till skillnad från vanlig autocomplete tar SiteSeekers sökordsförslag hänsyn inte bara till hur vanlig en viss fråga är, utan också CTR (klickfrekvens) för varje given sökfråga.

I de senare SiteSeeker-versionerna introducerades ytterligare möjligheter att styra sökordsförslagen. Som redaktör kan du från SiteSeekers administrationsgränssnitt definiera egna sökordsförslag samt undanta oönskade förslag. Även titlar kan användas som sökordsförslag.

Designmönstret "autocomplete" förklarar hur besökaren använder sig av sökordsförslag i sökrutan. Illustrationen är hämtad från boken "Search Patterns" av Peter Morville och Jeffery Callender.

Användarbehov

  • Som användare vill jag snabbt kunna göra en sökning.
  • Som användare vill jag se förslag på sökord som ger träff.
  • Som användare vill jag få tips om avgränsningar i min sökning.
  • Som användare vill jag veta vilka kurser/produkter/... som sajten erbjuder.
  • Som redaktör vill jag kunna påverka de sökordsförslag som ges.

Lösningar

Sökordsförslagen presenteras i sin standardutformning med det antal träffar som sökordet skulle generera. Vår rekommendation är att tydligt markera hur användarens påbörjade sökfråga matchas mot sökordsförslagen, t.ex. med fetstil.

Sökordsförslag i sökrutan

I undantagsfall, där informationen är välstrukturerad, kan det vara mer användbart att använda titlarna från de indexerade sidorna som underlag för sökordsförslag.

Begränsningar & utmaningar

  • Då sökordsförslagen baseras på användarstatistik krävs det att statistiken läses in innan föslagen börjar fungera. Statistikinläsningen sker normalt nattetid.
  • I och med att sökordsförslagen baseras på användarstatistik finns det en möjlighet att exempelvis felstavade ord kan förekomma bland förslagen.
  • Bygger du dina egna sökordsförslag, tänk på att listningarna måste levereras mycket snabbt och att användaren bör kunna navigera och välja mellan förslagen med hjälp av piltangenterna och retur-tangenten.

Notera att sökordsförslagen endast listar förslag som användaren kan använda sig för att ställa sin sökfråga. Vill du att träffresultat ska visas direkt i menylistningen, kontakta Euroling Support för tips om hur du skall gå tillväga!