Sökordsförslag i sökrutan – autocomplete

2012-07-17

Med SiteSeeker kan användaren få förslag på sökord direkt i sökfältet. Förslagen bygger antingen på sökningar från andra användare som SiteSeeker har utvärderat och rankat utifrån antal och klickfrekvens, eller på titlar från de indexerade sidorna.

Steg för steg

Observera att det tar ett dygn innan sökordsförslagen börjar fungera.

SiteSeekers sökintegration för EPiServer, version 3

För att aktivera sökordsförslagen i sökrutan på söksidan görs steg 1 till 4. För att aktivera sökordsförslagen i snabbsökrutan, som vanligtvis ligger uppe i högra hörnet, behöver även steg 5 till 9 följas. Denna instruktion gäller inte version 4 av sökintegrationen.

 1. Kontrollera att du använder SiteSeeker 6 eller senare. Versionsnumret för SiteSeeker kan du avläsa i SiteSeeker Admin.
 2. Installera den senaste versionen av SiteSeeker-modulen för EPiServer. Instruktionen i denna sida förutsätter version 3.3 eller senare. (Det fungerar också med version 3.2.3694, men beteendet har förbättrats och uppdaterats från och med version 3.3.) Om du inte har denna version, kontakta Eurolings support.
 3. Om du använder SiteSeeker 6.02:
  1. Logga in i SiteSeeker Admin, och klicka på Söksidor.
  2. Kryssa för rutan Sökordsförslag i sökrutan, och spara inställningar.
  3. Aktivera inställningarna.
  4. Vänta till indexering och statistikinläsning gjorts nästa gång (görs normalt under natten).
 4. Om du använder SiteSeeker 6.04 eller senare:
  1. Logga in i SiteSeeker Admin, och klicka på Söksidor och därefter på Sökordsförslag.
  2. Kryssa för rutan Sökordsförslag i sökrutan, och spara inställningar.
  3. Aktivera inställningarna, och vänta tills indexeringen som startas har avslutats.
  4. Vänta till indexering och statistikinläsning gjorts nästa gång (görs normalt under natten).
 5. Kontrollera CSS-klassnamnet eller HTML-id:t för snabbsökrutan i EPiServer. Om du använder EPiServer 5 och standardkontrollen för snabbsökfältet är klassnamnet quickSearchField.
 6. Öppna MasterPage-filen för webbplatsen.
 7. Infoga följande direktiv i sidans topp: <%@ Register TagPrefix="SiteSeeker" TagName="QueryCompletionScript" Src="~/SiteSeeker/Extras/QueryCompletionScript.ascx" %>
 8. Infoga följande användarkontroll inom sidans <head>-element:<SiteSeeker:QueryCompletionScript runat="server" SearchFieldSelector="selektor för sökfältet" SearchButtonSelector="selektor för sökknappen" />där selektor för sökfältet respektive selektor för sökknappen är .klassnamn eller #htmlid (dvs. jQuery-selektorer). Om du använder EPiServer 5 eller 6 och standardkontrollen för snabbsökfältet blir selektorerna alltså .quickSearchField respektive .quickSearchButton.
 9. Sökordsförslag kommer nu att visas både i snabbsökfältet och i sökfältet på söksidan.

Om det inte fungerar

 • Kontrollera först om sökordsförslag fungerar i mallsöksidan. Tänk på att sökordsförslag bygger på användarstatistik, så om du har en klient där inga eller få sökfrågor ställts kommer inga förslag att visas. Tänk också på att en indexering krävs efter att funktionen har aktiverats i SiteSeeker Admin.
 • Om du får ett JavaScript-fel kan det bero på att jQuery eller jQuery.autocomplete redan inkluderas. Du kan då ange egenskapen IncludeJQuery="false" och/eller IncludeJQueryAutocomplete="false" i användarkontrollen QueryCompletionScript.
 • Om du använder jQuery.noConflict() behöver du ändra i filerna ~/SiteSeeker/Scripts/siteseeker.js och ~/SiteSeeker/Scripts/querycompletion.js, och byta ut $ mot jQuery.

Du kan avslutningsvis anpassa beteendet för sökordsförslagen i ~/SiteSeeker/Scripts/querycompletion.js, och utseendet i ~/SiteSeeker/Styles/qc.css.