Kan jag visa webbsidors meta-beskrivningar i träfflistan?

2011-04-15

Söksidan

Ja, beskrivningar från webbsidors HEAD-avsnitt kan visas i träfflistan. Träfflistan har som standard för varje träff ett textutdrag – ett utsnitt av sidans text där sökorden förekommer. Om många sidor har en meta-beskrivning kan även denna visas.

En meta-beskrivning kan vara en speciellt angiven beskrivning, pufftext eller ingress, och är i regel inte en del av sidans synliga innehåll.

Viktig notering angående SiteSeeker-modulen för EPiServer och webbtjänsten: Textutdraget finns av historiska skäl i attributet description (eller Description). Meta-Beskrivningen finns i attributet metaDescription (eller MetaDescription).

För att visa meta-beskrivningar i träfflistan, gör så här:

Se till att beskrivning/pufftext/ingress är angiven i ett <meta>-element i sidan, exempelvis:

<meta name="DC.Description" content="Sidans beskrivning.">

Redigera Metainformation i inställningarna för servern i SiteSeeker Admin.

Se till att fältet Beskrivning är På, och att namnet (i detta fall) är DC.Description. Spara därefter.

I inställningar under söksidor, se till att fältet Träfftext är angivet till Textutdrag och beskrivning (eller något annat val där beskrivning ingår).

Spara, aktivera och indexera (i sidhämtningsläge full om du just har lagt till metataggen på webbplatsen, annars minimal).

Om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer visas i allmänhet meta-beskrivningar med automatik. Om meta-beskrivningar inte visas trots att du gått igenom ovanstående steg, kontakta implementatören av söksidan.