Vilka sätt finns att visa webbsidornas författare för varje träff på resultatsidan?

2012-05-03

Söksidan

Utöver den information som standardmässigt visas i träfflistan (titel, URL, textutdrag, ändringsdatum, etc.) kan man vilja att annan data som exempelvis författare ska visas.

Det finns flera sätt att åstadkomma detta och vilket som är lämpligast beror bl.a. på hur ditt publiceringsverktyg fungerar och på vilken av SiteSeekers gränssnittsmetoder du använder. Här beskrivs några metoder.

Kategorigrupp och kategorier

Ett tänkbart sätt är att införa en kategorigrupp Författare och sedan en kategori för varje författare. Om antalet författare är mycket litet, runt ett tiotal, kan denna lösning vara bra, men om antalet är stort kan kategorival och kategoriöversikter bli oöverskådligt stora. En fördel med denna lösning är att användaren med automatik ges möjlighet att sortera och filtrera på författarnamn.

Beskrivning eller pufftext

Ange författaren i metabeskrivningen eller pufftexten och välj att metabeskrivningen ska visas i träfflistan. Beroende på hur publiceringsverktyget är utformat kan detta vara mer eller mindre svårt att göra med automatik. Om du idag använder metabeskrivningen för andra syften är detta sätt möjligen inte lämpligt.

Särskilt textutdrag

Om författarens namn finns synligt i webbsidan kan du använda de speciella markörerna för särskilt textutdrag (eri-desc) för att markera upp namnet, varpå det sedan kommer att visas i träffen. På detta sätt har du full kontroll över formateringen av namnet i träffen. Om du redan använder eri-desc-markörerna för brödsmulor/navigationsstig är dock denna metod kanske inte lämplig, eftersom formateringen i träfflistan kan vara svår att få till perfekt.

Egenskaper hos sidorna från EPiServer

Om du använder EPiServer och version 2 eller 3 av SiteSeeker-modulen för EPiServer kan du använda denna för att skriva ut författar-egenskapen för varje träff. Detta fungerar dock bara för sidor som finns i samma EPiServer-instans som söksidan. Lösningsskiss:

<%#HitPageProperty(Container.DataItem, "WriterName", "Författare: ")%>

Prototyp för metoden:

string HitPageProperty(object hitObject, string property, string prefix);
string HitPageProperty(object hitObject, string property);

För träffobjektet hitObject (av typen SiteSeeker::Hit), returnera egenskapen med namn property, med texten prefix före (om angiven).