Jag har installerat ett sökformulär på min webbplats men det fungerar inte. Vad är fel?

2010-12-03

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Om sökformuläret är installerat på en webbplats enligt instruktionerna i Admin (under Hjälp » Installation), men ändå inte fungerar kan det bero på något av följande:

  • Om det inte blir några svar Kontrollera att SiteSeeker-formuläret inte placerats inom ett existerande formulär (<form>). Formulär kan ej vara nästlade.
  • Om ÅÄÖ inte visas rätt Kontrollera att sökformuläret och webbsidorna som indexeras har rätt teckenkodningsangivelse.
  • Om engelskspråkigt sökformulär eller kategoriavgränsning inte fungerar Kontrollera att input-raderna som ska infogas i formuläret är korrekta. (Det måste vara "vanliga" mellanslag mellan orden, ej &nbsp;.)