Hur ser jag till att träffarna inte öppnas i aktuell ram när jag använder frames/iframes?

2011-05-17

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Du kan själv styra i vilken ram som träffarna ska öppnas om du använder frames / iframes.

Target top

Om du använder mallgränssnittet och har söksidan i en frame eller iframe på webbplatsen, och vill att träfflänkarna inte ska öppnas i den aktuella ramen kan du i SiteSeeker Admin under Gränssnitt » Inställningar och "Mål för länkar i träfflistan" ange _top.

Hur ser jag till att träffar öppnas i ett nytt fönster?

Länkar som med automatik öppnas i ett nytt fönster brukar inte rekommenderas, såvida det inte rör sig om dokument (såsom PDF eller Word-dokument). Vanliga invändningar som kan anföras är:

  • funktionen "öppna i nytt fönster" finns redan i webbläsarna,
  • länkar som öppnas i nytt fönster med automatik kan inte öppnas i samma fönster, även om användaren vill det,
  • bakåt-knappen i webbläsaren fungerar inte när ett nytt fönster öppnas, och
  • flikar eller tabbar används numer i webbläsarna ofta istället för olika fönster.

Om du använder mallgränssnittet och ändå vill att träfflänkarna ska öppnas i nytt fönster finns en inställning för det under Gränssnitt » Inställningar och "Mål för länkar i träfflistan". Det går att se till att alla länkar öppnas i nytt fönster, eller bara de länkar som går till en annan webbplats ("serverberoende nya fönster") eller bara länkar till icke-HTML-sidor, t.ex. PDF:er. Motsvarande inställning för länkar i utvalda träffar finns på samma flik.