Hur hanterar SiteSeeker sidor som finns i ramar (frames, framesets)?

2011-07-01

Kunskapsdatabasen, Indexering

När ramar används på en webbplats är det oftast en eller flera ramar med menyval och en ram med själva innehållet. Du kan välja om SiteSeeker vid sökning ska visa de indexerade sidorna med omgivande ramverk eller utan ramverket.

Valet är individuellt för varje indexerad server och du finner inställningarna i SiteSeeker Admin under Konfigurera » Servrar » Välj aktuell server » Indexering » Registrera omgivande ramar.

Observera:

  • Kontrollera först att ramverkssidorna fungerar i webbläsaren, även när Javascript slås av! Om ramarnas innehåll hamnar fel när Javascript slås av, kommer även träfflänkarna i SiteSeekers träfflista att visa ramverkssidorna med innehåll på fel plats.
  • Funktionaliteten stöds endast av det mallbaserade gränssnittet, och inte av webbtjänstgränssnittet eller SiteSeeker-modulen för EPiServer

I de fall när menyramarnas text kan vara olika för olika innehållssidor (då menyerna ändras när besökaren navigerar fram till sidan) kan det vara bra att låta sidorna visas med ramverket, men om menyramarnas texter alltid är samma är det bättre att sidorna visas utan ramverk. I det senare fallet kan du ange för SiteSeeker att resultatsidan ska visas i den ram som innehållssidorna visas i och sedan att träfflänkarna visas i samma ram.

Så kallade Iframes behandlas på samma sätt som ramar, och SiteSeeker registrerar omgivande dokuments innehåll då valet Registrera omgivande ramar är på.