Går det att dölja söktermer för t.ex. metadatatermer i sökfrågor?

2011-05-17

Söksidan

Ja, prefixet hidden: framför en sökterm gör att termen inte kommer med i SiteSeekers beskrivning av tolkningen av sökfrågan.

Exempel: med sökfråganhidden:meta:category:Sökninggörs sökningen inom kategorin Sökning, men kategorisöktermen tas inte med i den förbakade meddelandesträngen "10 träffar på... " från SiteSeeker.

Detta prefix kan vara användbart för att göra särskilda söksidor som söker i utvalda delar av en webbplats eller bland dokument med särskilda egenskaper, utan att sökfrågan innehåller för användaren "konstiga" termer. Det är dock viktigt att användaren då tydligt uppmärksammas på att sökningen gjordes på en avgränsad mängd på annat sätt än genom beskrivningen av tolkningen av sökfrågan.

Notera: Stavningsstödet gör inte något försök att ge alternativ på söktermer med hidden:-prefix. Detta kan vara bra att utnyttja både för att minimera evalueringstider och för att undvika oönskade stavningsförslag.

Stavningsförslagen tas dock fram med hänsyn till termer med hidden:-prefix; de tas bort från förslagen som skickas till gränssnittet, eftersom gränssnittet i normala fall infogar de dolda termerna med automatik när användaren klickar på stavningsförslaget.

Läs gärna mer om SiteSeekers olika specialsökfrågor.