Hur gör jag en sökruta som bara söker i en del av webbplatsen?

2013-03-26

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Det enklaste sättet att tillhandahålla sökning avgränsad till en viss del av en webbplats är att använda SiteSeekers inbyggda kategoribegrepp. När kategorier är införda kan du skapa sökformulär som söker i en eller flera av kategorierna.

Avgränsad sökning i mallgränssnitt

Om du har ett fungerande formulär för sökning på hela webbplatsen, kan du komplettera detta på följande sätt för att söka i en förvald kategori. Tänk på att användaren i kan ändra avgränsningen när hon väl är på söksidan.

Avgränsning till en kategori

Du skapar ett sökformulär som bara söker i en kategori genom att infoga en särskild tagg i formuläret:

<input type="hidden" name="category" value="Kategorinamnet" />

Om du använder kategorigrupper och avgränsar till en kategori som ligger i en grupp (som inte är defaultgruppen), så måste gruppnamnet anges före kategorinamnet och med ett separerande semikolon:

<input type="hidden" name="category" value="Gruppnamnet;Kategorinamnet" />

Avgränsning till flera kategorier

Vill man avgränsa till fler än en kategori infogar man en tagg med namn category[] för varje kategori så här:

<input type="hidden" name="category[]" value="Kategorinamn 1" />
<input type="hidden" name="category[]" value="Kategorinamn 2" />

Avgränsad sökning med SiteSeeker-modulen för EPiServer, version 2 och 3

Analogt med avgränsad sökning i mallgränssnittet kan du med modulen för EPiServer skicka med ett category-argument till söksida. Funktionaliteten finns i version 2.1.2679-3.4 av modulen. Funktionen finns inte i version 4.

Det finns tre skillnader med modulen gentemot förfarandet för mallgränssnittet:

  • Det går inte att ange flera kategorier med category[]
  • Man måste ange en kategorigrupp (även om standardgruppen "Kategori" används)
  • Gruppnamnet och kategorinamnet separeras med vanligt kolon ":", ej semikolon

Avgränsad sökning i web service-gränssnitt och i övriga integrationsmoduler

Använder du web service-gränssnittet eller en annan typ av integrationsmodul än EPiServer-integrationen version 2 eller 3 kan du göra motsvarande avgränsning genom att sätta en sökfrågeextension/statisk sökfråga eller genom att göra ett kategoriförval när du initierar söksidan.