Hur installerar jag sökformuläret på webbsidor där det redan finns ett annat formulär?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Söksidan

SiteSeeker-formuläret kan inte placeras inom ett redan förekommande formulär på webbsidorna, utan måste placeras antingen före eller efter detta.

Om webbplatsen är baserad på exempelvis ASP.Net finns ofta ett formulär (dvs. <form>-taggar) som inkluderar hela sidan. Detta formulär används internt av ASP.Net för att eventuell formulärbaserad funktionalitet i sidan ska fungera. Det är inga problem att låta detta formulär innefatta endast en del av sidan, men man måste se till att formulärbaserad funktionalitet fortfarande hamnar i formuläret om det flyttas.

Om SiteSeeker-formuläret ligger före själva sidinnehållet i HTML-koden ska start-taggen för ASP.Net-formuläret flyttas efter SiteSeeker-formuläret. Om SiteSeeker-formuläret däremot ligger efter själva sidinnehållet i HTML-koden ska slut-taggen för ASP.Net-formuläret flyttas före SiteSeeker-formuläret.