Kan träffar från andra webbplatser markeras med en färg eller ikon?

2011-05-23

Kunskapsdatabasen, Söksidan

För att indikera träffar som är av en viss typ, t.ex. träffar på en webbplats annan än den aktuella, kan det vara lämpligt att använda en bakgrundsfärg eller ikon i träfflistan. Detta gör att användaren snabbt blir varse vilka träffar som på något sätt skiljer sig från vanliga träffar.

Här beskrivs i korthet en enkel lösning som använder SiteSeekers kategorifunktion och stilmallar för att åstadkomma detta.

I exemplet har vi en huvudserver, samt ett antal externa servrar som också ska vara sökbara. Träffar från dessa externa servrar ska markeras med en gul bakgrundsfärg.

  1. Logga in i SiteSeeker Admin för den aktuella klienten.
  2. Lägg till den eller de externa servrar som ska indexeras, aktivera inställningarna och indexera.
  3. Kontrollera att du får externa träffar på söksidan.
  4. Gå till kategoriinställningarna i Admin och lägg till en ny kategori, "Externa servrar".
  5. Redigera kategorin, och lägg till servern/servrarna (detta görs under rubriken "Adresser").
  6. Aktivera inställningarna och indexera.
  7. Kontrollera i indexeringsöversikten att det finns sidor inom kategorin "Externa servrar".

Nu är inställningarna i Admin klara, efterföljande inställningar görs i webbplatsens stilmall. Nedanstående exempel gäller söksidor som använder SiteSeeker-modulen för EPiServer, men samma metod kan användas för mallsöksidan (klassnamnet är då ett annat).

Ställ på nytt en sökfråga så att du får externa träffar, och kontrollera i HTML-källkoden att stilmalls-klassen "ess-c-kategori_externa_servrar" förekommer där. (Om kategorigruppen har ett annat namn än "Kategori", eller om du angivit ett annat namn än "Externa servrar" för den kategori du lade till, får klassen ett annat namn.)

Lägg sedan till en regel i stilmallen, t.ex. följande:

dt.ess-c-kategori_externa_servrar,
dd.ess-c-kategori_externa_servrar { background-color: yellow; }

Givetvis kan man skapa ytterligare kategorier, om man vill märka upp träffar från olika externa servrar i olika färger.