Kan man ha olika utseende på söksidan med en och samma sökmotor?

2011-05-17

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Med SiteSeeker kan du ha en gemensam sökfunktion för en mängd olika webbplatser. Om du sedan vill ha olika utseende på söksidan beroende på vilken webbplats besökaren ställer sökfrågan på gäller följande:

  • Om du använder Web Services-gränssnittet kan du ha hur många olika utseenden som helst på söksidan, dvs. du kan ha flera olika söksidor som använder samma sökmotor. Utseendet hos söksidan styrs helt av skriptet på webbplatsen som presenterar det utseendeoberoende söksvaret från SiteSeeker.
  • Om du däremot använder det mallbaserade gränssnittet kan du inte ha olika utseende på söksidan med samma sökmotor (klient). Däremot kan du om du vill skapa flera sökmotorer genom att använda fler klienter och därmed få fler olika söksidor.

Notera att om du vill ha separat sökstatistik för de olika webbplatserna behöver du använda separata sökfunktioner (klienter). Läs gärna mer om skillnaderna mellan de olika installationsvarianterna.