Vad är skillnaderna mellan att använda flera klienter och att använda en klient och göra avgränsade sökningar?

2012-05-03

Kunskapsdatabasen, Söksidan

En organisations struktur avspeglas på dess webbplatser; sannolikt finns separata webbplatser för olika delar av organisationen, exempelvis för dotterbolag eller underorganisationer, men det kan även finnas olika avdelningar på en och samma webbplats. Hur sökfunktionen ska se ut, fungera och utvärderas skiljer sig ofta mellan de olika delarna. Typiskt är dock att det ska finnas en övergripande sökfunktion för all information och sedan möjlighet att söka i olika delmängder av informationen.

Det finns två olika sätt att göra sökning i en delmängd av den information som redan är indexerad med en klient. De olika sätten ger olika förutsättningar för sökning och administration. Det första alternativet är att med kategorier eller metataggar göra sökning i en avgränsad del av informationen. Det andra alternativet är använda en till separat klient som bara indexerar önskad delmängd.

Separata klienter erbjuder stora möjligheter, men det kan ibland vara enklare och fullt tillräckligt att använda avgränsad sökning. Avgränsad sökning inom en och samma webbplats med separata klienter kräver normalt att det går att göra URL-matchning, t.ex. att det finns unika subdomännamn (www.avdelning.foretag.se och www.foretag.se) eller att det finns katalognamn i URL:erna för underorganisationen (www.foretag.se/avdelning/). Här nedan listas de viktigaste skillnaderna.

Separata klienter En klient och avgränsad sökning
Söksida, olika utseende Ja Mallbaserat gränssnitt: nej; Webservice och XML: ja.
Söksida, olika funktion Ja Mallbaserat gränssnitt: nej, endast delvis; Webservice och XML: ja, till stor del.
Individuella indexeringsinställningar, rankning etc. Ja Nej
Avgränsning inom webbplats Ja, om möjligt med enkel URL-matchning Ja
Individuell sökstatistik Ja Nej
Möjlighet till individuell administration Ja Nej