Hur låter jag en webbsida bli en utvald träff med hjälp av metataggar?

2013-12-19

Kunskapsdatabasen, Söksidan

En webbsida kan göras till en utvald träff med särskilda metataggar. Om du kan få ditt publiceringsverktyg att infoga dessa metataggar, behöver du inte manuellt lägga in de utvalda träffarna i Admin, och du kan se till att de uppdateras dynamiskt.

Metatagg Betydelse
SiteSeeker.bestbets.title Titeln (om annan än sidans titel)
SiteSeeker.bestbets.description Beskrivning (HTML). Får inte vara tom.
SiteSeeker.bestbets.keywords Sökord (separerade med komma. Avslutande komma tillåts inte.)
SiteSeeker.bestbets.language Språk, om annat än sidans språk (sv eller en)
SiteSeeker.bestbets.language.match Visa endast då sökspråk eller gränssnittsspråk matchar (YES = förvalt eller NO)

SiteSeeker använder endast metatagg-definierade Utvalda träffar om inställningen för Utvalda träffar under Metainformation i inställningarna för servern i SiteSeeker Admin är i läge Egendefinierat / På.

Observera: Eftersom beskrivningen kan innehålla HTML-kod, måste tecknen <, >, " och & i beskrivningen kodas &lt;,&gt;,&quot;respektive &amp;. Det betyder att de enda tillåtna HTML-entiteterna i beskrivningen är just dessa fyra.

Enkelt exempel:

<meta name="SiteSeeker.bestbets.title" content="Utvald träff">
<meta name="SiteSeeker.bestbets.description" content="Detta är en utvald träff">
<meta name="SiteSeeker.bestbets.keywords" content="utvald träff">

Avancerat exempel:

<meta name="SiteSeeker.bestbets.title" content="Utvald träff med metataggar">
<meta name="SiteSeeker.bestbets.description" content="Du kan också definiera &lt;strong&gt;HTML-sidor&lt;/strong&gt; som utvalda tr&amp;auml;ffar med &amp;lt;meta name=&amp;quot;SiteSeeker.bestbets.title&amp;quot; content=&amp;quot;Utvald tr&amp;auml; med metataggar&amp;quot;, etc.">
<meta name="SiteSeeker.bestbets.keywords" content="utvald träff meta, utvald träff metataggar">

Läs gärna mer om vanliga utvalda träffar skapade i SiteSeeker Admin.