Vad är "cachad kopia" som länkas till från träfflistan?

2011-06-22

Söksidan

SiteSeeker sparar en kopia av varje webbsida och dokument som ska vara sökbart. Kopian nås typiskt via en länk med texten "Visa sidan med sökorden markerade".

SiteSeeker sparar kopiorna av effektivitetsskäl, men förfarandet har också flera följdfördelar för användarna:

  • Du kan se den sparade kopian även om originalet för tillfället inte går att nå, exempelvis om webbservern i fråga drabbats av ett fel.
  • Du kan se den sparade kopian snabbt, även om det är en resurs som normalt inte är cachad och tar lång tid att generera.
  • Du får sökorden uppmarkerade och kan också hoppa mellan förekomsterna av sökorden.
  • PDF-dokument som visas i HTML-format visas mycket snabbare än när du klickar på originalet, då en PDF-läsare måste starta.

Det går att välja bort länkarna till de cachade sidorna i träfflistan.

Länka till SiteSeekers sparade kopia av ett PDF-dokument

SiteSeekers sparade kopior av icke-HTML-dokument kan vara användbara för webbplatsbesökarna även i andra sammanhang än vid sökning. Du kan nå en sparad kopia med följande länk:

<a href="{sök-URL}?q={ord+som+markeras}&kurl={dokument-URL}">

I länken ska {sök-URL} sättas till URL:en till din SiteSeeker-söksida och {ord+som+markeras} anger eventuella ord eller fraser som ska markeras. Ord och fraser separeras med plustecken (+) och citationstecken runt fraser skrivs %22. URL:en till dokumentet, {dokument-URL}, anges utan inledande http://.

Länk till sparad kopia utan ord som markeras:

<a href="http://faq-search.siteseeker.se/?kurl=faq.siteseeker.se/cache_lank.html">

Länk till sparad kopia med fras och sökord som markeras:

<a href="http://faq-search.siteseeker.se/?q=%22sparad+kopia%22+l%E4nk&kurl=faq.siteseeker.se/cache_lank.html">