Kan man få endast engelska träffar när man söker på den engelska söksidan?

2011-05-17

Söksidan

Ja, inställningarna varierar beroende på vilket sökgränssnitt du använder.

Om du använder det mallbaserade gränssnittet och infogar följande variabler i sökformuläret blir träffarna endast på engelska:

<input type="hidden" name="l" value="1">
<input type="hidden" name="ll" value="2">

Namnen ovan är med bokstäver och värdena med siffror.

Engelskspråkig söksida fås med följande variabel:

<input type="hidden" name="i" value="en">

För mallbaserat gränssnitt, se vidare anvisningarna i Admin under Hjälp » Installation.

Om du använder WebService-gränssnittet kan samma filtrering göras; se dokumentationen för det gränssnittet.

Notera: Om en avgränsning görs till endast engelska träffar, kan det hända att tvåspråkiga användare missar relevant svensk information. Det kan därför vara bättre att visa alla träffar oavsett språk och sedan låta användaren filtrera fram träffar på det språk han önskar.

Med mallbaserat gränssnitt och temat Modulär kan en språköversikt visas som möjliggör en sådan språkfiltrering. I Admin under Söksidor » Mallsöksidan » Inställningar finns inställning för språköversikten.

Om du använder modulen för EPiServer kan söksidan visa hur många träffar det blir på respektive språk. Användaren kan då klicka för att bara lista engelskspråkiga träffar.