Hur fungerar SiteSeekers stavningsstöd?

2011-09-23

Kunskapsdatabasen, Introduktion

SiteSeeker kan ge besökarna stavningsförslag. De ges inte bara när man inte får några träffar alls, utan även då träffar finns, men SiteSeeker hittat andra formuleringar som ger fler eller bättre träffar.

Hur fungerar det?

Stavningsstödet är inte ett rättstavningsprogram; det föreslår endast ord som verkligen finns i något av alla dokument som är sökbara. Det är en stor fördel att föreslå förekommande ord, eftersom många ovanliga egennamn inte finns i ordlistor med rättstavade ord. En nackdel med samma metod är att SiteSeeker kan föreslå ett felstavat ord när ett sådant förekommer i ett dokument.

StavningsstödSå här kan det se ut om man stavar fel på denna webbplats

När SiteSeeker tar fram närliggande ord beräknas ett "avstånd" mellan sökfrågans ord och alla ord som finns i de indexerade dokumenten. Avståndet blir mindre om bokstäver som skiljer de två orden låter lika (c och s, bokctäver), ligger nära på tangentbordet (v och b, bokstäber) och om de kan förväxlas utseendemässigt (b och d dokstäver). Dessutom blir avståndet mindre om bokstäver fallit bort, kommit till eller bytt plats (bostäver, boksstäver, boktsäver). Även dubbelkonsonanter och om skillnaden finns i slutet av orden innebär ett kortare avstånd (bokctäbwt).

Genom att ta hänsyn till alla dessa typer av fel kan stavningsstödet underlätta både när man råkar stava fel och när man inte känner till rätt stavning på t.ex. egennamn. Men det är också till stor hjälp för dyslektiker och personer med svenska som andraspråk.

För varje ord i sökfrågorna undersöker SiteSeeker vilka av de mest närliggande orden som kommer att ge mest relevanta och flest träffar, och endast de alternativ som är tillräckligt bra visas för den som söker.

Stavningsstödet är inställt för att tillåta alternativa sökord som ligger ganska långt ifrån de ord man skriver. Inställningen kommer alltid att vara en avvägning mellan hur ofta "rätt" förslag visas och hur ofta "dåliga" förslag visas. En inställning som ger färre dåliga förslag innebär också större risk att rätt förslag inte kommer med.

Hur gör man?

Stavningsstödet är inbyggt i SiteSeeker och kräver inga speciella åtgärder för att fungera. Observera dock att om du använder någon integrationsmoduler, t.ex. SiteSeekermodulen för EPiServer bör du se till att stavningsförslagen inte döljs i gränssnittet. Testa gärna att ställa en felstavad sökfråga här på vår webb för att se hur vi har valt att utforma stavningsförslagen!

Det finns några inställningar du kan göra som påverkar stavningsstödet. I Admin kan du t ex ställa in hur närliggande de föreslagna orden får vara. Det går även att helt stänga av stavningsstödet om så önskas. Du hittar inställningen under Söksidor.

Om stavningsstödet föreslår ett ord som du inte tycker borde föreslås finns dessa alternativ för att få bort förslaget:

  • Om föreslaget ord är en felstavning När felet rättats i dokumentet kommer det inte längre att föreslås efter påföljande indexering.
  • Om sökordet är rättstavat, men inte ger några träffar Om sökordet är relevant för något dokument på webbplatsen kan det antingen skrivas i dokumentet, alternativt i dess metainformation (keywords eller description) om det inte bör stå i texten. Ytterligare sätt är att lägga in en synonym eller att skapa en utvald träff.
  • Om föreslaget ord är olämpligt Genom att skriva olämpliga ord i spärrad stil (o l ä m p l i g t) eller genom att infoga <!--eri-no-index--> och <!--/eri-no-index--> runt orden ser du till att SiteSeeker inte indexerar ordet och då kommer det inte heller att föreslås (och inte ge träff vid sökning).