Vad kan hända om inställningen för semantisk HTML är felaktig i Admin?

2011-05-19

Kunskapsdatabasen, SiteSeeker Admin

Med "semantisk HTML" avses HTML-kod där elementen på rätt sätt beskriver hur innehållets struktur ska tolkas.

Ett exempel på detta är att <h[1-6]>-element ska användas för rubriker, vilket är synnerligen viktigt för god tillgänglighet gentemot både besökare och sökmotorer.

Om inställningen för "semantisk HTML" i SiteSeeker Admin är satt till "Nej" för en server trots att alla webbsidor har semantisk HTML finns det risk att precisionen i sökningen blir sämre, dvs rankningen av träffarna blir inte optimal. När precisionen är försämrad är det även typiskt så att textutdragen i sökträffarna innehåller ovidkommande text. Detta sker om SiteSeekers automatiska navigationsdetektion är avslagen eller om den inte lyckas identifiera navigationsavsnitt korrekt. Med semantisk HTML avses att det egentliga innehållet i webbsidan inleds med ett <h1>-element (eller <h[1-6]>-elementet med lägst nummer i sidan).

Det omvända, om inställningen för "semantisk HTML" i SiteSeeker är satt till "Ja" för en server trots att alla webbsidor inte har semantisk HTML (med avseende på rubrikelement), kan innebära allvarligare negativa effekter, nämligen att täckningen vid sökning försämras (sidor som borde bli sökbara indexeras inte alls). Detta kan ske om det första <h[1-6]>-elementet i webbsidan kommer efter sidans egentliga innehåll.

Du hittar inställningarna i SiteSeeker Admin under Konfigurera > Servrar > Välj aktuell server > Indexering.

Inställningar i SiteSeeker Admin för Semantisk HTML.Inställningar i SiteSeeker Admin för Semantisk HTML.