SiteSeeker Admin

Semantisk HTML

Med "semantisk HTML" avses HTML-kod där elementen på rätt sätt beskriver hur innehållets struktur ska tolkas.

Användarkonton i SiteSeeker Admin

Du kan enkelt lägga till eller ta bort användarkonton i SiteSeeker Admin. Här visar vi hur och berättar mer om skillnaden mellan de olika kontotyperna.

Döda länkar

SiteSeeker registrerar alla länkar i undersökta webbsidor vid varje indexering. Det gör att SiteSeeker vet villka länkar som är döda.

Jag kan inte logga in i administrationsverktyget

Jag kan inte logga in i administrationsverktyget. Vad är fel?

Hur byter jag namn på min klient?

Det går inte att byta namn på en klient, men det går att skapa en kopia av en klient och då välja det namn du önskar.

Tolka SiteSeekers indexeringsrapporter

SiteSeekers indexeringsrapporter innehåller information om hur indexeringen har gått.